Hjälp oss att hitta parkens stjärnor

Nominera-parkens-stjärnor.jpg

Nu är det dags att nominera årets parkföretag, parkmedarbetare, parkchef, parkarbetsplats och startup. Och vi behöver dina tips!

Har du världens bästa arbetsplats? Kollega? Eller varför inte chef? Nu vill vi hitta de personer och företag som har varit extra framstående under 2020. Jobbar du i Science Park Skövde? Hjälp oss och nominera dina favoriter.

Kategorierna är:

Årets parkföretag - Här kan du nominera ett företag som du tycker har lyckats med något särskilt, som har bidragit extra till miljön eller som är en riktigt vass samarbetspartner.

Årets parkmedarbetare – Här kan du nominera en person som är en bidragande orsak till att parken är en lite bättre plats eller så är personen en riktigt bra kollega.

Årets parkchef – Här kan du nominera den person vars ledarskap är i framkant, den som lyfter sina medarbetare och för bolaget framåt på ett inspirerande sätt. Glöm inte att motivera ditt svar.

Årets parkarbetsplats – Här kan du nominera den bästa arbetsplatsen i parken.

Årets startup – Här kan du nominera den startup i parken som har imponerat mest på dig.

Du behöver inte nominera i alla kategorier. Tack för ditt bidrag!

Publicerad: