Ledarutveckling Grund, del 1 och 2

Ledarutveckling Grund

IDC, i samarbete med IBLÅ Utveckling, erbjuder under hösten Ledarutveckling Grund. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att nyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet.

Utbildningen pågår under fyra dagar, uppdelad på 2 x 2 dagar. Första träffen är den 28-29 oktober och andra träffen den 18-19 november. Du kan alltså inte bara delta vid ena tillfället.

Mellan utbildningstillfällena kommer du att få en hemuppgift baserad på din egen utveckling.

Sista anmälningsdag är den 30 september.

Läs mer och anmäl dig här.

Arrangör: IDC West Sweden AB och IBLÅ Utveckling

Plats: Vänern och Vättern, Portalen, Science Park Skövde

Börjar:

Slutar: