Ledarutveckling grund

IDC Ledarutveckling grund

IDC West Sweden och IBLÅ Utveckling erbjuder i höst utbildningen Ledarutveckling grund. Utbildningen är uppdelad på 2+2 dagar med cirka tre veckor emellan. Första träffen är den 21 och 22 september och sista träffen är den 14 och 15 oktober.
Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att nyttja sin fulla potential och känna engagemang, ansvar och delaktighet.

Läs mer och anmäl dig här.

Arrangör: IDC West Sweden AB

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B

Börjar:

Slutar: