Ledarutveckling grund

IDC Ledarutveckling grund

IDC West Sweden och IBLÅ Utveckling erbjuder i mars utbildningen Ledarutveckling grund. Utbildningen är uppdelad på 2+2 dagar med cirka tre veckor emellan. Första träffen är den 30-31 mars och sista träffen är den 23-24 april.
Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att nyttja sin fulla potential och känna engagemang, ansvar och delaktighet.

Läs mer och anmäl dig här.

Arrangör: IDC West Sweden AB

Plats: Vänern och Vättern, Portalen, Science Park Skövde

Börjar:

Slutar: