Nätverket #addher ordnar träff för kvinnor i IT-branschen

Nätverket #addher ordnar träff för kvinnor i IT-branschen

Nätverket #addher samlar sedan 2010 kvinnor i IT-branschen för erfarenhetsutbyte. Den 15 oktober bjuder nätverket in till en kväll med temat ”Maskinnära IT i internationell miljö”. Alla kvinnor i IT-branschen hälsas välkomna.

Arrangör: Nätverket #addher i samarbete med ASSAR Industrial Innovation Arena

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Science Park Skövde, Kavelbrovägen 2B

Datum och tid: