Nätverksträff: En jämställd teknik- och industribransch

Jämställd teknik.jpg

Nu är det dags för nästa nätverksträff i nätverket ”En jämställd teknik- och industribransch”. Denna gång handlar det om diskrimineringslagen och att arbeta med validering.

Under eftermiddagen får du lyssna till två föreläsare. Båda punkterna följs av gruppdiskussioner.

  • Diskrimineringslagen – Hilda Rolfsdotter Equality Development Center West Sweden, (EDCS) .
    Kort genomgång av lagen och praktiska exempel på främjande åtgärder kopplat till arbetsmiljö.
  • Att arbeta med validering – Jenny Hägg, Volvo.
    Ett praktiskt case om hur Volvo arbetar aktivt med validering.

Läs mer och anmäl dig här.

Arrangör: ASSAR Industrial Innovation Arena och Nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Plats: Online

Datum och tid: