Viktig information

Parkering

Nu är parkeringen mellan Pergolan och Spaljén färdig och du kan parkera här igen. Var noga med att följa färdriktningen så att det inte uppstår problem.
Ha en fin dag.

Vicevärdarna