Viktig information

Portalen entré

Under den här fliken lägger vi upp viktig information för dig som arbetar i Science Park Skövde.

Med start vecka 19 kan du använda vårt nya ärendehanteringssystem för felanmälan eller beställning av nycklar och taggar.

Ärendeanmälan

Du kan också komma i kontakt med oss via mejl vicevard@scienceparkskovde.se eller
telefon 0766-98 44 14.