SCIENC~2.00_01_24_01.Still004.jpg

All in

Projektperiod: 2023-05-01 till 2024-06-14

Syftet med projektet är att utveckla verktyg och metoder för spelinkubatorer och -kluster, samt andra intressenter, i syfte att öka antalet kvinnliga spelentreprenörer och är en del av Vinnovas satsning på utvecklingsprojekt i inkubatorer.

Kvinnor utgör idag 22% av de anställda i svensk spelindustrin och endast 2% av enmansbolagen inom spel har en kvinnlig grundare. Att locka fler kvinnor till branschen är avgörande för innovation, konkurrenskraft och hållbar utveckling inom svensk spelsektor.

Projektet kommer att både kartlägga faktorer som hindrar entreprenöriella initiativ och ambitioner inom målgruppen, och i samarbete med partners och andra intressenter utveckla praktiska och öppna verktyg och metoder för att undanröja hindren för kvinnor att ta steget mot att starta eget företag.

Deltagande kluster och inkubatorer är vid projektstart The Great Journey, Arctic Game, GamePort/Blekinge Business Incubator, STING, East Sweden Games och Mid Sweden Games/Bron Innovation.

Just nu genomförs kartläggningen - var med och bidra
Vi bjuder in spelutvecklare och studenter att svara på en enkät angående deras tankar om att starta företag. Syftet med enkäten är att samla in data om hinder, motiv och utmaningar vid start av ett spelbolag. Vi är specifikt intresserade av att ta reda på om det finns skillnader mellan kvinnor och män, eftersom det långsiktiga målet med projektet är att locka fler kvinnor och icke-binära personer att bli spelentreprenörer.

Data kommer att användas för att utveckla verktyg och metoder för att göra uppstartprocessen mer inkluderande.

Frågor?

Då är du välkommen att höra av dig till projektledare Jenny Brusk via jenny.brusk@scienceparkskovde.se eller 0733-85 50 51.

Projektet finansieras av Vinnova.