Hjälp med finansiering

Genom kontaktnät och en rad samarbetspartners som finns i Science Park Skövde kan ditt företag få hjälp med finansieringslösningar i olika faser, oavsett om det handlar om utvecklings- och forskningsprojekt eller stöd för tillväxt.

I Science Park Skövde finns bland annat Almi Företagspartner, IDC West Sweden AB och Skaraborg Invest. Det stöd som aktörerna erbjuder kan exempelvis handla om kontakt med riskkapitalister och affärsänglar, innovationslån, språngbrädor eller hjälp med idéformulering och ansökningar till olika former av finansieringsinstitut.

För rätt idéer med rätt entreprenörer finns det alltid pengar. Här nedan kan du läsa om några av de finansieringsformer och partners vi arbetar med. Det finns flera andra vi kan vända oss till, beroende på vilka behov just ditt företag har vid en specifik tidpunkt.

Skaraborg Invest

Skaraborg Invest grundades av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Gothia Innovation AB. Med ytterligare externa investerare skapas en bra blandning av kompetenser och kontakter för att ge dig goda förutsättningar att lyckas

Almi Företagspartner Väst

Almi Företagspartner stöttar startups på en rad olika sätt, oavsett om det gäller internationell lansering, utveckling av en ny produkt, en marknadssatsning alternativt köp eller start av företag.

Almi Invest

Almi Invest är ett offentligt branschoberoende riskkapitalbolag och Sveriges mest aktiva investerare i startups. Bolaget har genom åren investerat i närmare 600 blivande företag.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion.