Nästa generations drivlineproduktion blir verklighet på ASSAR

Nästa generations drivlineproduktion

Vinnova har beslutat att finansiera projektet ”Nästa generations drivlineproduktion” med 18 miljoner kronor. Projektet har i de två tidigare stegen byggt upp kunskap och förutsättningar för omställning till produktion av elektriska drivlinor.

— Genom projektet kommer vi tillsammans att bygga upp ett världsledande kunskaps- och utvecklingscentrum vid ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde, för hållbar drivlineproduktion, säger Lars Tööj, projektledare, IDC West Sweden AB.

Science Park Skövde är initiativtagare till, och en del av, ASSAR Industrial Innovation Arena. Inom ramen för ASSAR pågår projektet ”Nästa generations drivlineproduktion”. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor.

I detta tredje steg har Vinnova beslutat att finansiera projektet med ytterligare 18 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att testa och införa de resultat projektet hittills gett och förbereda för en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige.

Läs mer

Följ länkarna om du vill läsa mer om projektet "Nästa generations drivlineproduktion". Artiklarna ligger på IDC:s webbplats:
Nya drivlinor kräver snabb omställning för fordonsindustrin.
Nästa generations drivlineproduktion - steg 3
Finansiering från Vinnova med 18 miljoner kronor

ASSAR

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Initiativtagare är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. ASSAR är en del av innovationsmiljön Science Park Skövde.