Ägare och finansiärer

Bolagets ägs till 51 procent av en ägarförening bestående av AB Volvo, ALMI, Volvo Cars, Västra Götalandsregionen, Länsförsäkringar Skaraborg, Kinnarps AB, Jula AB, Dafgårds AB, Skaraborgs Kommunalförbund, Elos Medtech AB, Näringslivsforum Skövde och IF Metall Östra Skaraborg. Resterande 49 procent ägs av Skövde Stadshus AB.

Finansiärer

Science Park Skövdes basfinansiärer är Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Bolaget bedriver utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer och med finansiering från bland andra Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket/EU, Skaraborgs Kommunalförbund och Skövde kommun.

VGR Västra götalandsregionen
EU Logga Europeiska Unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden
Vinnova
Logotyp Skövde kommun
Skaraborgs Kommunalförbund
Tillväxtverket