Utforska möjligheterna till finansiellt stöd

Vi förstår att din företagsresa kräver strategiska investeringar, därför är vi här för att guida dig genom olika stöd- och bidragsalternativ som kan ge din verksamhet en skjuts framåt. Stöd och bidrag av olika slag är medel som utbetalas utan återbetalningskrav. Med finansieringen kommer ofta någon form av krav på motprestation, till exempel i form av en avrapportering där man visar vad finansieringen bidragit till och vilka resultat som uppnåtts.

Myndigheter såsom Vinnova och Tillväxtverket gör regelbundet olika former av riktade utlysningar för olika branscher och ändamål och det finns också ett gediget utbud av tävlingar och stipendier som kan ge dig båda finansiering och betydelsefull uppmärksamhet om du vinner.

Stöd och bidrag - en guide i djungeln

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner erbjuder företagsfinansiering som hjälper företag att växa och utvecklas. Det finns tre olika finansieringsmöjligheter: lån, verifieringsmedel och riskkapital (läs mer under Almi Invest).

Almi Invest

Almi Invest är en aktiv investerare i startups. Det är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via åtta regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers görs ca 50 nyinvesteringar per år.

Energimyndigheten

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet såsom affärsutvecklingsstöd, biogasstöd, elkostnadsstöd och forsknings- och innovationsprojekt.

EU SME Support

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska små och medelstora företag ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

Skaraborg Invest

Skaraborg Invest skapar förutsättningar för nytt företagande och nya innovativa arbetstillfällen i Skaraborg. Tanken med deras investeringar är att överbrygga gapet mellan grundarpengar och traditionellt riskkapital.

Tillväxtverket

Tillväxtverket stärker företag och regioner och skapar förutsättningar för att möta framtidens utmaningar, med målet hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Venture Cup

Venture Cup är tävlingen som kopplar ihop experter från näringslivet med framtidens entreprenörer och erbjuder en process för alla som bär på en idé. De erbjuder inspiration, utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget nätverk samt vinna prispengar som del i företagsfinansieringen.

Verksamt

Verksamt samlar myndigheters information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av, till exempel information om offentlig finansiering.

Vinnova

Hos Vinnova kan du söka bland olika utlysningar för att se om något passar för just ditt projekt. Du hittar också länkar till olika forsknings- och innovationsprogram inom Horisont Europa.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse.

Prioriteringar görs mot satsningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Stöden kommer från det statliga anslaget för regional utveckling.

Osäker på vilka stöd och bidrag du kan söka?

Hör av dig till Anna, hon hjälper dig vidare.