Riskkapitalinvesteringar - kapital mot ägande

Riskkapital är en investering i ett företag i utbyte mot en del av ägandet (aktierna), inflytande och/eller framtida avkastning. Riskkapitalinvesteringar görs ofta i nystartade aktiebolag med hög potential och hög risk som har stort behov av finansiering för att nå nästa nivå i utvecklingen av bolaget.

Bild7-7.jpg

Fördelar

En fördel med riskkapital är givetvis att du får resurser för att kunna investera i ditt företag, vilket ger förutsättningar för en snabbare utveckling. Om du väljer riskkapitalist med omsorg kan du dessutom också få både ny kompetens och nya kontakter som kan hjälpa dig att utveckla företaget.

Bild6-6.jpg

Nackdelar

En nackdel med att ta in en extern investerare är att du får ett minskat inflytande i ditt företag. Du lämnar ifrån dig aktier. Riskkapitalisten ställer ofta krav på snabb tillväxt och det kommer ofta också med krav på (omfattande) och regelbunden rapportering om hur verksamheten utvecklas.

Bakgrund-grå-webb.jpg

Du bör också väga in varifrån riskkapitalets pengar kommer, och att företagets och dina personliga värderingar stämmer överens med riskkapitalistens. Det är viktigt för att relationen ska kunna bli långsiktig. Har du ett värderingsdrivet företag som starkt kommunicerar kring värderingar finns det dessutom risker i att ta emot kapital från en investerare som går emot dessa värderingar.

Att tänka på innan du tar in riskkapital

Vad vill du?

Det kan vara lockande att tacka ja till en investerare omedelbart bara för att få rull på verksamheten och börja tjäna pengar eller uppbära lön. Att ta in riskkapital är en lång process och inget du bör förhasta dig med – när du väl tagit emot en investering finns det ingen återvändo. Fundera över om du verkligen vill ge bort en del av ditt företag, är tajmingen rätt, är den nya ägaren rätt, diskutera med bekanta, affärscoacher eller kontakta en professionell rådgivare.

Tajming

Om du bestämt dig för att ta in riskkapital så avvakta så länge som möjligt innan du gör det. Försök att få i gång lönsamheten, öka marknadsfäste och på så sätt skapa möjligheter för en högre bolagsvärdering och bättre förhandlingsutrymme.

Pitch

När du ska kontakta en investerare är det såklart av allra största vikt att du är väl förberedd. För att få en investerare att välja dig måste du visa att det finns en marknad för din produkt/tjänst (traction), att det finns ett skarpt team som kan utföra, att det finns säljkompetens, att du är en ledare med mycket ”skin in the game” som vill att företaget ska lyckas.

Smarta pengar

Många som tar in riskkapital fokuserar enbart på hur mycket pengar de får in i verksamheten och glömmer bort att investerarens kompetens är minst lika värdefull. Även kontaktnätet och kemin mellan er som människor är viktig att ta hänsyn till.

Värdering och förhandling

När det kommer till värdering av verksamheten och förhandling om ägarandelar bör du ta hjälp. Det är aldrig bra att värdera verksamheten för högt och du bör ha koll på hur stor del av företaget som är rimlig att ge bort. Ta hjälp och tänk på att det är viktigt att allt det juridiska blir rätt.

5 tips till dig som funderar på riskkapital

test.jpg

1. Var väl förberedd

Det är många delar som måste vara genomtänkta och du behöver vara väl förberedd att svara på frågor. Tänk noggrant igenom vad du vill med ditt företag. Vad är din vision, vad behöver du för att ta dig från A till B, vad är ditt kapitalbehov och vad ska pengarna gå till? Och vad är det du letar hos oss en investerare förutom just kapitalet?

Bild2-2.jpg

2. Presentera ditt team

Berätta om vilka ni är som ska lyckas med att ta detta företag till ett framgångsrikt företag. Vad är de avgörande faktorerna som gör att just ni ska lyckas? Vilka är era samlade kompetenser och hur kompletterar ni varandra, både kunskapsmässigt och när det kommer till olika drivkrafter. Var stolt över ditt team och lyft fram det!

Bild3-3.jpg

3. Visa tydligt hur bolaget ska bli lönsamt

En investerare förväntar sig avkastning på investerat kapital. Mycket av fokuset bör därför ligga på att presentera företagets affärsmodell, intäktsmodell och hur du ska nå lönsamhet och vinster. Lägg energi på att göra olika beräkningar utifrån scenariot marknadsstorlek och hur stor del av marknaden du kan nå. Gör en break even-kalkyl och visa på realismen i din hypotes.

Bild4-4.jpg

4. Glöm inte bort hållbarhetsaspekten

Hållbarhet är på allas läppar och det är otroligt viktigt att du visar hur ditt företag kan vara med och bidra på ett positivt sätt till den utmaning världen står inför. Ett tips är att kika på målen enligt Agenda 2030 och identifiera vilka du är med och skapar förändring mot.

Bild5-5.jpg

5. Riskkapital är inte en dans på rosor

Du ska vara medveten om att det är en tuff process att ta in externt kapital. Mest troligt kommer du att presentera ditt företag och din affärsidé många gånger och få många nej innan du hittar rätt. Ett nej betyder fortsätt, inte att affärsidén är dålig. Det kan vara så att din affärsidé inte är perfekt match för just den investeraren, att tajmingen inte är rätt eller att tillräcklig branschkunskap saknas hos investeraren som då bedömer att hen inte kan tillföra tillräckligt mycket till bolagets utveckling. Det kan också vara så att du är för tidig och att investeraren vill se ytterligare bevis på marknadspotentialen. Ta till dig feedbacken och använd till förfining och förbättring och gå vidare till andra investerare.

Har du funderingar kring riskkapital?

Då är du välkommen att höra av dig till Anna.