Are you and your company ready for the next level?

Vi arbetar främst med att stärka och utveckla innovationskraften hos företagen som finns i vår miljö, men vi stöttar även företag runt om i Skaraborg i deras utveckling. En viktig del i vårt arbete handlar också om att bygga en stark gemenskap i Science Park Skövde. Det gör vi genom att skapa möjligheter och sammanhang för människor, företag och verksamheter att träffas och tänka tillsammans.

Så hjälper vi dig i olika steg

Allt börjar med en behovsanalys som syftar till att identifiera var verksamheten befinner sig i dag, vad ni vill framåt utifrån tillväxtambitioner, samt utmaningarna som kan uppstå för att ta sig dit. Dessa utmaningar ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet framåt och genom vilka insatser vi kan stötta er i den fortsatta tillväxtresan.

Förstoringsglas.png

Inventering

Behovsinventering
I syfte att identifiera utmaningar, tillväxtområden, hinder och möjligheter.

Pussel.png

Matchning

Återkoppling
Era behov matchas mot våra erbjudanden. Vi ser om och vad ni vill gå vidare med.

Uppföljning.png

Uppföljning

Analys över tid
Om ni vill följer vi upp genomförandeplanen och framtida behov.

Vi hjälper dig att skala upp

Vår primära målgrupp är företag som tagit sig förbi det första stadiet i ett företags liv, som har en fungerande affärsmodell och struktur, men som nu vill skala upp sin verksamhet ytterligare och öka sin tillväxt. Till exempel genom ökad omsättning, fler anställda eller fortsatt utveckling av sin produkt eller tjänst. Men det kan vara svårt att veta hur man som företag ska ta sig an detta. Därför erbjuder vi på Science Park Skövde olika typer av stöd som kan hjälpa dig och ditt företag framåt.

Bli en del av något större

Science Park Skövde ska vara en plats för kreativitet, innovation och utveckling, där både individ som företag ska trivas, finna nytta och inspireras. Vi tror att det är i mötet med andra som idéer kan födas och utvecklas, men vi vet också att detta inte sker per automatik. Därför erbjuder vi en blandning av aktiviteter som ska stärka såväl företaget som de enskilda individerna. Våra lunchföreläsningar lockar en bred målgrupp, men vi har också utbildningar och workshops inom specifika områden. Sillafrukosten vid midsommar och Julfrukosten i december är exempel på omtyckta mingelaktiviteter för parkföretagen.

Ytterligare fördelar med att vara en del av vår gemenskap är att det i parken finns företag på olika nivåer och storlekar, såväl scaleups som startups, som på olika sätt kan dra nytta av varandra. Här finns alla möjligheter till mentorskap och utbyte av erfarenheter, företag och individer emellan. Vi har också ett Co-working space som är en mötesplats för företag i och utanför parken, där nya kontakter kan skapas och där du som inte har ett kontor i parken kan få en arbetsplats för dagen.

Närhet till ny kunskap

Företagen i Science Park Skövde har en oslagbar fysisk närhet till Högskolan i Skövde. Oavsett om du som företag vill komma närmare forskningsprojekt eller vill erbjuda studenter en plats att skriva sitt exjobb på, så har vi de rätta ingångarna. Att kunna sätta in företag i rätt sammanhang är en av de viktigaste rollerna vi har. Genom att veta så mycket som möjligt om respektive företag i parken kan vi koppla ihop företag med varandra och med andra aktörer när behovet uppstår. Varje företag i parken har sin egen kontaktperson, som kan hjälpa företaget att hitta relevanta sammanhang.

Vi guidar dig rätt

I Skaraborg finns flera aktörer som jobbar med företagsutveckling. Det kan vara svårt att veta vem du ska vända dig till i vilket skede, och vem som egentligen gör vad. I bilden bredvid har vi samlat ihop aktörerna längs ett företags utvecklingsresa. Är ditt företag bara på idéstadiet, eller behöver du hjälp att utveckla ditt företag till nästa nivå? Söker du kanske möjlighet till etablering i trakten? Oavsett var på resan du befinner dig finns det olika aktörer som kan stötta ditt företags utveckling.

Är du osäker på vem som passar bäst är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Science Park Skövde, så slussar vi dig vidare.

Kontakt

Välkommen att höra av dig!

#Utveckla företag

Event