Utveckla företag

Vi på Science Park Skövde arbetar främst med att stärka och utveckla innovationskraften hos företagen som finns i vår miljö, men vi stöttar även företag runt om i Skaraborg i deras utveckling. En viktig del i vårt arbete handlar också om att bygga en stark gemenskap i Science Park Skövde. Det gör vi genom att skapa möjligheter och sammanhang för människor, företag och verksamheter att träffas och tänka tillsammans.

Vi hjälper dig att skala upp

Vår primära målgrupp är de företag som vi väljer att kalla för Scaleups. Med det menar vi företag som tagit sig förbi det första stadiet i ett företags liv och som har en fungerande affärsmodell och struktur, men som nu vill skala upp sin verksamhet ytterligare och öka sin tillväxt. Till exempel genom ökad omsättning, fler anställda eller fortsatt utveckling av sin produkt eller tjänst. Men det kan vara svårt att veta hur man som företag ska ta sig an detta. Därför erbjuder vi på Science Park Skövde olika typer av stöd som kan hjälpa dig och ditt företag framåt.

Individuell Scaleup-plan för ditt företag

Företagen i Science Park Skövde har möjlighet att med vår hjälp sätta ihop en individuell Scaleup-plan utifrån företagets specifika förutsättningar och önskemål. Vi tar fram ett nuläge tillsammans och därefter identifierar vi en lämplig plan för just ditt företag. Våra metoder syftar till att hjälpa företag att själva träna upp sin innovationskraft och utvecklingsförmåga, för att lättare kunna hantera den snabba förändringstakten och framtidens utmaningar. Vi kan antingen hjälpa dig genom att vi faciliterar ditt utvecklingsarbete, eller genom att vi lär dig metoderna så att du själv kan använda dem i ditt företag. Hos oss kan du få ta del av klassiska utvecklingsmetoder, såsom Business model canvas, Value proposition design och Service blueprint, men också få stöttning i ditt idéutvecklingsarbete. Med Design Thinking-filosofin som grundplatta kan vi bland annat visa dig nya sätt att idégenerera och prototypa.

Vi tror att nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsarbete är kombinationen av att lära nytt och att det samtidigt ges möjlighet att testa. Därför visar vi dig hur du kan göra och stöttar dig i att komma igång. Tack vare att vi jobbar med grupper av företag, kan också företagen stötta varandra under resans gång.

Foretagsnatverk_2000.original.jpg

Bli en del av något större

Science Park Skövde ska vara en plats för kreativitet, innovation och utveckling, där både individ som företag ska trivas, finna nytta och inspireras. Vi tror att det är i mötet med andra som idéer kan födas och utvecklas, men vi vet också att detta inte sker per automatik. Därför erbjuder vi en blandning av aktiviteter som ska stärka såväl företaget som de enskilda individerna. Våra lunchföreläsningar lockar en bred målgrupp, men vi har också utbildningar och workshops inom specifika områden. Sillafrukosten vid midsommar och Julfrukosten i december är exempel på omtyckta mingelaktiviteter för parkföretagen.

Ytterligare fördelar med att vara en del av vår gemenskap är att det i parken finns företag på olika nivåer och storlekar, såväl scaleups som startups, som på olika sätt kan dra nytta av varandra. Här finns alla möjligheter till mentorskap och utbyte av erfarenheter, företag och individer emellan. Vi har också ett Co-working space som är en mötesplats för företag i och utanför parken, där nya kontakter kan skapas och där du som inte har ett kontor i parken kan få en arbetsplats för dagen.

Närhet till ny kunskap

Företagen i Science Park Skövde har en oslagbar fysisk närhet till Högskolan i Skövde. Oavsett om du som företag vill komma närmare forskningsprojekt eller vill erbjuda studenter en plats att skriva sitt exjobb på, så har vi de rätta ingångarna. Att kunna sätta in företag i rätt sammanhang är en av de viktigaste rollerna vi har. Genom att veta så mycket som möjligt om respektive företag i parken kan vi koppla ihop företag med varandra och med andra aktörer när behovet uppstår. Varje företag i parken har sin egen kontaktperson, som kan hjälpa företaget att hitta relevanta sammanhang.

Kontakt

Välkommen att höra av dig!