Utveckla företag

En av de största utmaningarna för företagens överlevnad är den snabba förändringstakten. Livslängden på ett företag var cirka 85 år 1950. Sextio år senare var den nere på 15 år. Vårt uppdrag är att stötta företag med metoder, omvärldsbevakning och nya sätt att tänka som underlättar anpassningen inför framtiden. För vem vill inte förbli framgångsrik även i framtiden?

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Våra metoder syftar till att hjälpa företag att själva träna upp förmågan att utveckla sin affärsmodell. Ett av de viktigaste verktygen som vi använder är metoden Design Thinking, en väl beprövad metod för utvecklingsarbete. Den hjälper till att hålla fokus på rätt saker och säkerställer kundnyttan, samtidigt som alla delar av det egna bolaget involveras.

Företagsnätverk

Företagsnätverk

Science Park Skövde erbjuder många möjligheter till nätverk. Vi tror att det är i mötet med andra som idéer kan födas och utvecklas. Därför stöttar vi bransch- och funktionsspecifika nätverk inom ramen för parken och samarbetar också med nätverk utanför vår miljö.

Samarbete

Samarbete

Att kunna sätta in företag i rätt sammanhang är en av de viktigaste rollerna som vi har. Genom att veta så mycket som möjligt om respektive företag i parken, kan vi koppla ihop företag med varandra när behovet uppstår. Vi jobbar också tätt tillsammans med Högskolan i Skövde för att skapa möjligheter för företag och forskare att dra nytta av varandra.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information kring hur vi arbetar med att utveckla
företagen i parken är du välkommen att ta kontakt med någon av oss.