Parkering

För besökare
Du parkerar enkelt med Parkster-appen när du besöker Science Park Skövde. De första två timmarna är alltid gratis, men även om ditt besök blir kortare så ska du alltid registrera parkeringen för att inte riskera böter.

För medarbetare på något av parkens företag
Från och med 1 januari 2024 gäller parkeringstillstånd via Parkster för samtliga parkeringar i Science Park Skövde.

Du som är anställd i ett parkföretag:

  1. Beställ en kod i ärendehanteringssystemet
  2. Registrera dig för en månadsbiljett i Parkster med koden som referens

Byt fordon och/eller förläng biljett vid behov i biljettfunktionen i Parkster-appen.