Parkering

För besökare
Nu har vi infört ett nytt, smidigare parkeringssystem för besökare till parken. För att parkera över dagen fyller du bara i formuläret nedan.

Det finns också en QR-kod i varje entré. När du scannar den kommer du till denna sida och kan fylla i ditt registreringsnummer. Parkeringen upphör automatiskt klockan 23.59.

För medarbetare på något av parkens företag
Du som har ditt kontor i parken ska beställa ditt parkeringskort via ärendehanteringssystemet. Tänk på att ha parkeringskortet väl synligt i framrutan.