Parkeringstillstånd

Om du jobbar på ett företag i Science Park Skövde kan du beställa parkeringstillstånd. Det gäller på alla parkeringar som hör till parken. Skicka in din beställning till parkering@scienceparkskovde.se.

I mejlet skriver du:

  • Ditt för- och efternamn
  • Företagsnamn
  • Registreringsnummer

Beställningarna kommer att sammanställas och skickas iväg den 20:e varje månad (gäller ej januari). Om din beställning kommer in till oss efter den 20:e får du vänta tills nästa månads beställning skickas iväg.

  • Parkeringstillståndet är personligt och gäller endast för Science Park Skövdes parkeringar
  • Du måste ha ditt parkeringstillstånd synligt i framrutan och parkera inom vitmarkerade parkeringsrutor
  • Felparkerade bilar på gräsmattor, avspärrningar eller liknande kan komma att bötfällas. Detta gäller även när du har ditt parkeringstillstånd synligt i framrutan

Kontakta parkering@scienceparkskovde.se om du har frågor kring parkeringstillstånd.