Parkering

För besökare
Med start 1 maj parkerar du med Parkster-appen när du besöker Science Park Skövde. De första två timmarna är alltid gratis, men även om ditt besök blir kortare så ska du alltid registrera parkeringen för att inte riskera böter.

För medarbetare på något av parkens företag
Du som har ditt kontor i parken ska som vanligt ha ditt parkeringskort väl synligt i framrutan. Har du ännu inte beställt något parkeringskort, eller om du fått nya kollegor, så beställs kortet via ärendehanteringssystemet.