Parkeringstillstånd

Om du jobbar på ett företag i Parken kan du beställa parkeringstillstånd. Det gäller på alla parkeringar som hör till Parken. Skicka in din beställning till parkering@scienceparkskovde.se. I mejlet skriver du ditt för- och efternamn, företagsnamn samt registreringsnummer.

Beställningarna kommer att sammanställas och skickas iväg den 20:e varje månad (gäller ej januari). Om din beställning kommer in till oss efter den 20:e får du vänta tills nästa månads beställning skickas iväg.

  • Parkeringstillståndet är personligt och gäller endast för Science Park Skövdes parkeringar.
  • Du måste ha ditt parkeringstillstånd synligt i framrutan och parkera inom vitmarkerade parkeringsrutor. Felparkerade bilar på gräsmattor, avspärrningar eller liknande
    kan komma att bötfällas. Detta gäller även när du har ditt parkeringstillstånd synligt i framrutan.

Hämta ditt parkeringstillstånd
Om du beställt ditt parkeringstillstånd för 2020 innan den 6 januari kan du hämta ut det i receptionen i Portalen vid följande tider:
Onsdag 22 januari kl. 10.00–11.30 och 13.00–15.00
Torsdag 23 januari kl. 08.00–09.30

Om du gjort beställningen efter den 6 januari kommer du att få ett mejl då parkeringstillståndet är klart att hämta.

Kontakta parkering@scienceparkskovde.se om du har frågor kring parkeringstillstånd.