Finansieringsdagen 2022

Den 24 november blir det fokus på ekonomisk hållbarhet.

Kommande event

Nu kan vi avslöja namnet på vår nya byggnad i parken

Science Park Skövde fortsätter att växa! Just nu planeras det för en ny kontorsbyggnad med parkeringshus öster om Pergolan, med mål att färdigställas under 2025. Den nya byggnaden ska bli ett landmärke och ge plats åt ännu fler innovativa företag som vill fokusera på utveckling och tillväxt. Insidan kommer att bjuda på rymd och ljus, tack vare stora fönster och ett fantastiskt atrium, samt stora möjligheter för både spontana och planerade möten. Men vad är ett passande namn på denna byggnad? Nu vet vi svaret.

Science Park Skövde öppnar nod i Falköping

Att stärka innovationskraften i hela regionen, det är en viktig del i Science Park Skövdes uppdrag. För att lyckas med det öppnar Science Park Skövde nu en nod i Falköping. - Vi är väldigt glada för att Falköpings kommun och NyföretagarCentrum Falköping väljer att göra den här satsningen tillsammans med oss. Det är en viktig pusselbit i att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela Skaraborg och en attraktiv delregion, säger Mats Jägstam, vd för Science Park Skövde AB.

Unikt projekt ger spelstudios möjlighet att nå internationell framgång

Med det unika samverkansprojektet Interlink ska Science Park Skövde samla de svenska dataspelsklustren för att stötta nystartade spelföretag inför sin resa till den internationella marknaden. Sista anhalten är spelmässan Gamescom i Köln mellan 24-26 augusti.

Spel som problem eller möjlighet?

I ett nytt projekt ska Science Park Skövde, Högskolan i Skövde och Balthazar Science Center skapa en mötesplats för samtal kring barns och ungas spelande. Slutmålet är att stärka barns och ungas rätt till en inkluderande och sund spelkultur. Genom en serie workshops och samtal med inbjudna experter vill vi fördjupa och bredda kunskapen om de utmaningar och intressekonflikter som olika aktörer inom spelsektorn möter.

Innovationscheckar till små- och medelstora företag

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att söka innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Science Park Skövde

Vi vill skapa en mötesplats för människor, företag och verksamheter med fokus på utveckling, innovation och digitalisering. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter till såväl nya entreprenörer som etablerade företag. Här hittar du mer information om vad vi erbjuder.