A Game Changer for your business

and the groundbreaking, sustainable innovations of tomorrow.

Kommande event

Spelindustrin ska levla upp - mångmiljonsatsningen startar i Skövde

Få har missat den svenska spelindustrins starka utveckling med en omsättning på 58,9 miljarder kronor 2021, en ökning med 70 procent från året innan. Industrin utgör nu 4,1 procent av Sveriges tjänsteexport och är i dag i paritet med de stora exportnäringarna järnmalm, trä och lastbilar. Mer än 30 000 fler spelutvecklare kommer behövas till 2030 än vad som finns i Sverige idag. För att utveckla industrin och fortsätta vara i den globala täten initieras nu en omfattande mångmiljonsatsning av aktörer i Västra Götaland, med Science Park Skövde och dataspelsklustret Sweden Game Arena i spetsen.

Är spelande skadligt? Projekt nyanserar diskussionen kring spelandets påverkan

Spel har kommit att bli en av våra största kulturformer och en majoritet av barn och ungdomar spelar spel mer eller mindre regelbundet. För de allra flesta är spelandet en positiv upplevelse, men för några blir spelandet problematiskt. Det kan till exempel handla om negativa konsekvenser för sömnen, skolan och andra fritidsaktiviteter. 

- Via projektet Spel som problem eller möjlighet skapas en gemensam mötesplats för öppna och problematiserande samtal i syfte att öka kunskapen om barns och ungas spelande, säger Jenny Brusk, projektledare och affärscoach på Science Park Skövde AB.

Nu kan vi avslöja namnet på vår nya byggnad i parken

Science Park Skövde fortsätter att växa! Just nu planeras det för en ny kontorsbyggnad med parkeringshus öster om Pergolan, med mål att färdigställas under 2025. Den nya byggnaden ska bli ett landmärke och ge plats åt ännu fler innovativa företag som vill fokusera på utveckling och tillväxt. Insidan kommer att bjuda på rymd och ljus, tack vare stora fönster och ett fantastiskt atrium, samt stora möjligheter för både spontana och planerade möten. Men vad är ett passande namn på denna byggnad? Nu vet vi svaret.

Innovationscheckar till små- och medelstora företag

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att söka innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Science Park Skövde

Vi vill skapa en mötesplats för människor, företag och verksamheter med fokus på utveckling, innovation och digitalisering. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter till såväl nya entreprenörer som etablerade företag. Här hittar du mer information om vad vi erbjuder.