SPS_Tillväxtresan_neg (2).png

- För företag som vill utvecklas och växa

Kommande event

Innovationscheckar till små- och medelstora företag

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att söka innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Nytt projekt ska bidra till fler startups med kvinnliga grundare

Under våren blev det klart. Science Park Skövde AB har beviljats 365 625 kr från Vinnova för att driva All in, ett projekt som syftar till att utveckla verktyg och metoder för spelinkubatorer och -kluster med målet att öka antalet kvinnliga spelentreprenörer.

- Med All in gör vi nu ett krafttag tillsammans med övriga kluster i Sverige för att kartlägga hinder för kvinnor att starta eget spelföretag, säger Jenny Brusk, grundare av nätverket DONNA och projektledare för All in.

ASSAR växer - storsatsning på en cirkulär lärmiljö

Nyligen beviljades projektet Innovationsboost med totalt 29,8 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Ett helt nytt projekt som syftar till innovation för hållbar omställning hos tillverkande industri, dess värdekedja och teknikföretag.

Samverkar i projektet gör Högskolan i Skövde, Science Park Skövde och IDC West Sweden, tre av initiativtagarna till ASSAR Industrial Innovation Arena som i flera års tid drivit innovations- och utvecklingsprojekt för teknik- och industriföretag tillsammans i arenan.

Vem är du nyfiken på?

Under försommaren och hösten kommer vi varje vecka att publicera artiklar ur vår nya intervjuserie ”Nyfiken på...”. Syftet är att du ska få lära känna medarbetare i företagen i Science Park Skövde bortom de traditionella frågorna. Och att skapa kul läsning!

Vi hoppas att det här ska skapa intresse och inspiration till att nätverka i parken, likväl som att highlighta vilka briljanta personer som har sin arbetsplats i Science Park Skövde.

Science Park Skövde

- A game changer for your business

Science Park Skövde är en kreativ arena för innovation, där vi stöttar idéer, utveckling och tillväxt. Vi erbjuder professionella affärscoacher, startup-program, kompetenshöjande aktiviteter och omvärldsbevakning, och hjälper dig som har en idé, ett nystartat eller etablerat företag.

Med profilområden som IT, smart industri och dataspel, som kräver nytänkande, innovationshöjd och lekfullhet, ser vi oss som mer än en mötesplats. Science Park Skövde är ett community och ett innovativt ekosystem som möjliggör smarta och hållbara lösningar, digitala tjänster och upplevelser för framtidens samhälle.