Etablera företag

Science Park Skövde är en stimulerande och affärsdrivande miljö som erbjuder möjligheter till flexibla, inspirerande och innovativa kontorslokaler i flera olika hus.

Här är det möjligt för dig att fokusera på affärsutveckling och en växande verksamhet. En avgörande fördel med att ha kontor hos oss är närheten till, och den dagliga kontakten med, andra engagerade entreprenörer och företagare som också vill skapa nya kontakter och utbyta både idéer och erfarenheter.

Bli en del av parken

Mer information till dig som vill vara en del av Science Park Skövde

Andra frågor

Hör av dig till Karolina Sahlström om du vill veta mer om vad Science Park Skövde kan erbjuda.