Etablera företag

Science Park Skövde är en stimulerande och affärsdrivande miljö som erbjuder möjligheter till flexibla, inspirerande och innovativa kontorslokaler i flera olika hus.

Här är det möjligt för dig att fokusera på affärsutveckling och en växande verksamhet. En avgörande fördel med att ha kontor hos oss är närheten till, och den dagliga kontakten med, andra engagerade entreprenörer och företagare som också vill skapa nya kontakter och utbyta både idéer och erfarenheter.

Våra medlemskap

Här kan du som vill etablera dig i parken se våra lediga kontorslokaler. Vill du istället ta del av vår miljö, fast från en annan plats, kan du även läsa om vad det innebär att bli associerad medlem.

Unik satsning på Skövde Science City

Arbetet med att utveckla en helt unik stadsdel i Skövde, som binder samman centrum med Science Park Skövde och Högskolan i Skövde, har påbörjats. Första etappen beräknas vara klar år 2025. Utvecklingen av Science Park Skövde är en av grundstenarna i satsningen och kommer innebära nya möjligheter för företag att etablera sig i vår miljö.

Frågor?

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om våra etableringsmöjligheter.