Vårt uppdrag

Science Park Skövde AB har ett tydligt uppdrag: Att bidra till förnyelse i näringslivet. Det gör vi genom att via Science Park Skövde på olika sätt stimulera företagsamhet i kunskapsekonomin.

  • Vi utvecklar startups
  • Vi bidrar till företagens utveckling av nya och avancerande tjänster och produkter
  • Vi stimulerar företagsetableringar och community-byggande

Våra huvudprocesser är affärsutveckling, innovationsledning och utveckling av innovationsekosystem. Science Park Skövde verkar i nära koppling till Högskolan i Skövde och utgör en funktion för samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. I vårt arbete drar vi nytta av högskolans profil och forskning inom olika områden.

Science Park Skövde är en öppen, strategisk plattform för utveckling av kunskap, innovationer och företag. Vi är en mötesplats där människor jobbar och träffas för att inspireras, utvecklas och utbyta tankar och idéer. Det är i mötet mellan människor som utveckling sker och därför arbetar vi med att skapa tillfällen för konstruktiva och nyttiga möten.