Historia

2019 bytte vi namn från Gothia Science Park till Science Park Skövde. Men allt började med en affärsidé redan 1998.

Gothia Science Park AB etablerades 1998. Till att börja med bestod arbetet av att formulera affärsidé, affärsplan och att säkra finansieringen. Under 1999 bedrev bolaget inkubatorverksamhet i Högskolan i Skövdes lokaler. År 2000 slog vi upp portarna till vår första science park- och inkubatorbyggnad under namnet Gothia Science Park. I samband med detta började bolaget rekrytera egen personal. Att ha anställd personal med relevant kompetens och erfarenhet är än idag en av bolagets kärnstrategier.

Vid tidpunkten för parkens etablering hade vårt län en jämförelsevis låg utbildningsnivå i näringslivet samtidigt som studenter från Högskolan i Skövde hade svårt att hitta relevanta anställningar i närområdet. Nyföretagaraktiviteten kopplad till högskolan var också försumbar och det fanns en hotbild över basnäringarna. Parken startades utifrån ett behov att bidra till förändringen av näringslivet i vår region.

Syftet med Science Park Skövde var redan från början att dels skapa möjligheter för studenter och forskare att starta företag baserade på sin kunskap och kompetens, dels att erbjuda möjligheter för företag att rekrytera studenter och skapa samverkan med Högskolan i Skövde.

En huvudstrategi har varit att bygga en hållbar innovationsmiljö baserad på framgångsrika företag från vårt inkubatorprogram. I takt med att företagen utvecklats och nya företag startats har parken expanderat med nya lokaler och fastigheter. Expansion har skett 2001, 2004, 2007, 2009, 2012, 2017 och 2019.

Science Park Skövdes inkubator är en av de inkubatorer som varit utvald som medverkande i det svenska nationella inkubatorprogrammet sedan starten av det nationella programmet år 2003.

2009 tilldelades Gothia Science Park EU-kommissionens pris European Enterprise Awards for Enterprise Development.

Tio år senare, 2019, ändrades namnet Gothia Science Park till Science Park Skövde och en ny logotyp och hemsida lanserades.