Laddstolpar för elbilar

Laddstolpar för elbilar finns på parkeringen norr om Pergolan (Kaplansgatan 18), mitt emot Nobina. Parkföretag har under dagtid förtur till laddstolparna, men du behöver läsa informationen nedan innan användning.

Hur gör jag för att ladda?

För att använda laddstationen behöver du beställa en personlig laddbricka, det gör du via Mer Sweden.

Gå in på: Webbshop > Laddabonnemang > Välj Mer Flexible (0 kr) > beställ laddbricka

Har du en laddbricka från Mer Sweden sedan tidigare kan du använda den.

Vem kan använda laddstationerna?

Måndag – fredag, kl. 07.00 – 18.00 är laddarna enbart tillgängliga för företagen och dess medarbetare i Science Park Skövde. Övrig tid är laddarna öppna för alla med Mer Sweden's laddbrickor.

Om du som anställd på ett företag i parken vill använda en av laddstationerna mellan kl. 07.00 och 18.00 ska du kontakta vicevärdsservice för mer information. Tel 0766-98 44 14 eller vicevard@scienceparkskovde.se

Vad är priset för att ladda?

Priset är 3 kr/kWh inkl. moms.
Mer Sweden fakturerar för laddningen direkt till slutanvändaren.

Om du behöver hjälp

Om du behöver hjälp når du Mer Sweden's laddhjälp på 0774-433900.

Laddstolpsprojektet har fått bidrag från Klimatklivet.