Kontakt

Postadress: Science Park Skövde, Box 133, 541 23 Skövde
Besöksadress: Portalen, Kanikegränd 3B. Hitta på området
Telefon: 0500-44 89 54
E-post:info@scienceparkskovde.se

Organisationsnummer: 556552-0706

För våra leverantörer

Under hösten 2020 bytte vi e-handelssystem, vilket förändrade våra adressuppgifter gällande mottagning av leverantörsfakturor.

För dig som leverantör innebär det följande:

  1. Som utställare av fakturan behöver ni kontakta er systemleverantör,
    alternativt VAN-tjänst, och ändra er uppsättning så att ni skickar fakturorna till rätt adress, se nedan.
  2. Science Park Skövde AB erbjuder en leverantörsfakturaportal via e-handelssystemet Proceedo. Den är kostnadsfri att använda.
    Det finns även andra leverantörsfakturaportaler på marknaden som är helt gratis för både utställare och mottagare.


Vi önskar i första hand ta emot e-fakturor via det publika nätverket PEPPOL, alternativt via de standardiserade kanalerna upprättade mellan VAN-tjänsterna. De format ni kan skicka är Peppol Bis Billing 3 eller Svefaktura.

PEPPOL
Science Park Skövde AB PEPPOL ID: 0007:5565520706
Fakturaformat: Peppol Bis Billing 3

VAN-tjänst
Visma Proceedo
Science Park Skövde AB identifierare: 5565520706
Fakturaformat: Svefaktura

Pappersfakturor (andrahandsalternativ)
Fakturaadress:
FE 233
831 88 Östersund
Science Park Skövde AB

Observera att PDF-fakturor via e-post inte är ett alternativ!

Science Park Skövde AB har ingen information om hur systemstöd ska konfigureras för att ändra transportsätt av era fakturor. Vi ber er därför att vända er direkt till er systemleverantör eller tredjepartleverantör för vidare instruktioner.

Har ni andra frågor, exempelvis om ni önskar en inbjudan till Proceedo leverantörsfakturaportal, är ni välkomna att kontakta inkop@skovde.se.

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Science Park Skövde AB.

Välkommen att höra av dig!