Nu inventerar vi Skaraborgs teknikbolag

IDC_16april_gripverktyg_robot_1200.jpg

Robot med gripverktyg. Foto från ASSAR.

Som ett led i utvecklingen av avdelningen Growth (tidigare Innovationsledning), har vi startat upp ett arbete med att inventera företag, såväl i Science Park Skövde som runt om i Skaraborg.

Inom ramen för Growth verkar vi för att hjälpa redan etablerade företag att bena ut var de befinner sig idag med sin organisation, kund/marknad och produkt/tjänst. Därefter tittar vi i spåkulan och sätter oss in i framtidens önskade läge, och till sist identifierar vi de behov eller problem som kan komma att uppstå längs vägen.

– Det har verkligen varit spännande att träffa olika bolag och extra intressant har det varit att höra om deras planer kommande år. Vi har utifrån den samlade behovsbilden kunnat hitta ett antal områden där man har liknande behov. Utifrån dessa har vi börjat titta på olika aktiviteter för att kunna stötta bolagen under hösten. Det blir en spännande höst helt enkelt, säger Gustaf Nimar, affärscoach vid Science Park Skövde.

Hur hänger det ihop?

Med behovsinventeringen som grund kan medarbetarna i företaget själva, på ett tydligt och överskådligt sätt, förstå företagets nulägesbild och vad som behövs för att ta sig till den önskade målbilden. Även om många av dem som vi träffat har bra koll på sitt företag och dess utveckling, kan det ändå vara värdefullt att ta sig tid för en workshop för att se hur saker hänger ihop.

För Science Park Skövdes del är behovsinventeringar ett bra sätt att samla in kunskap om vad företagen behöver, hur de mår och på vilket sätt vi kan stötta. Våra insatser såsom nätverk och kluster, event och andra kompetens- och samverkanshöjande aktiviteter, kan baseras på en verklig efterfrågan och vi kan också dra slutsatser och se mönster som kan vara värdefulla vid exempelvis politiska sammanhang eller diskussioner med finansiärer.

Growth-program

– Att hjälpas åt med att hitta tillväxtmöjligheter hos det enskilda företaget känns mycket inspirerande. Även om företaget inte går vidare till ett Growth-program så hittar vi alltid utvecklingsmöjligheter där vi kan stötta eller koppla vidare. Nyttan ligger även i helhetsbilden vi får över det samlade behovet och kan ta resultatet vidare till kommande insatser, säger Malin Lundberg, affärscoach vid Science Park Skövde.

Vår förhoppning är att den samlade bilden av behov och utmaningar kan ligga till grund för ett Growth-program, där flera företag kan samlas kring gemensamma frågeställningar. Till hösten fortsätter vi att inventera företag för att på bästa sätt stötta utvecklingen och tillväxten hos Skaraborgs företag inom våra profilområden IT/fintech, Smart industry och Gaming.

Är du intresserad av en behovsinventering på ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig!