Nu kan vi avslöja namnet på vår nya byggnad i parken

C3_1200x670.jpg

Och vinnare är ... Noden! Namnförslaget, med tillhörande motivering, skickades in av Markus Dimgård från Högskolan i Skövde.

Motivering:

Inom området datorkommunikation är en nod antingen en slutpunkt eller förgrening i ett datornätverk. Varje aktiv enhet som kan sända, ta emot eller vidareförmedla data är en nod.

Ovanstående kan tjäna som en liknelse för Skövdes nya landmärke. Man kan betrakta byggnaden som en knutpunkt som förgrenar sig i ett större regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Helt enkelt en "aktiv enhet" som "sänder, tar emot och vidareförmedlar" nya rön och upptäckter, allt för att det omgivande samhället skall växa och utvecklas.

Vi säger grattis till Markus som har namngett vår nya byggnad och Skövdes nya landmärke. Och stort tack till alla som har skickat in namnförslag!