Västra Götalandsregionen - en av Europas mest innovativa regioner

Vgr.jpg

I över 25 år har inkubatorer i Västra Götalandsregionen framgångsrikt stöttat nya företag att utveckla sina innovationer. I vår region Västra Götaland finns en bördig innovationsmylla, med en stor mångfald av både offentliga och privata organisationer samt initiativ som föder fram nya innovativa företag med världsunika erbjudanden, produkter och tjänster.

Trots en begränsad storlek i ett europeiskt perspektiv rankas idag Västra Götalandsregionen på plats 12 över de mest innovativa regionerna inom hela EU. En starkt bidragande orsak till framgången är det goda samarbetsklimat som har utvecklats mellan regionernas inkubatorer, där Science Park Skövde är med. Styrkan i att hjälpas åt och dela med sig av erfarenheter och kontaktnät sinsemellan bidrar till att fler banbrytande innovationer kan bli framgångsrika företag.

Sedan start har inkubatorerna tillsammans bidragit till att utveckla över 1600 nya innovationsföretag och dessa har i sin tur attraherat närmare 10 miljarder svenska kronor i finansiering. Inkubatorerna verkar inom en rad olika teknik­områden, från hållbar energi, läkemedel, hälsa, textil, artificiell intelligens till kulturella och kreativa näringar. Innovations­företagen är verksamma på hela skalan från de minsta partik­larna inom nanomedicin till yttersta frontlinjen inom rymdteknik.

Under de senaste åren har åtta inkubatorer även samverkat i ett särskilt EU-finansierat projekt under namnet West Swedish Incubators, med stöd av Västra Götalandsregionen, Göte­borgs universitet och inkubatorerna själva. Målet är att ytterligare vässa erbjudandet till innovationsföretagen genom att dela nätverk, erfarenheter och framgångsrecept. Så skapas bättre förutsättningar för de entrepre­nörer som vi jobbar med. Allt för att fler hållbara innovationsföretag från regionen skall etablera sig på en internationell marknad.

I West Swedish Incubators Magazine får du en inblick i den fantastiska innovationskraft som bubblar i Västra Götalands­regionen. Du kan läsa om ett axplock av de innovationsföretag som inkubatorerna jobbar med idag och möter personerna bakom.

Inkubatorerna som lyfts i West Swedish Incubators Magazine är Brewhouse, Borås INK, Chalmers Ventures, Founders Loft, GU Ventures, Innovatum Startup, Sahlgrenska Science Park och Science Park Skövde.