Västra Götalandsregionen satsar på kunskapscentrum i Skaraborg

Kunskapscentrum ASSAR

Projektet ”Vidareutveckling av produktionstekniskt laboratorium för elektriska drivlinor” syftar till att vidareutveckla och förstärka ett befintligt laboratorium för drivlinesystem till elektrifierade fordon genom att expandera in i den öppna samverkansmiljön ASSAR i Skövde.

ASSAR är en nod som får allt större internationell lyskraft. Projektet kommer att utgå från möjligheter och slutsatser av redan genomförda projekt drivna genom ASSAR Industrial Innovation Arena i samverkan med Högskolan i Skövde, Science Park Skövde och tillverkande företag. Projektet är sökt av IDC West Sweden AB.