SmartAgri, kossa på grönbete

SmartAgri

Projektperiod: 2017-09-01 - 2020-12-31

SmartAgri är ett samverkansprojekt med det övergripande målet att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi.

SmartAgri är ett samverkansprojekt mellan de innovationsstödjande aktörerna Agroväst, Science Park Skövde och RISE (enheten för jordbruk och livsmedel), med det övergripande målet att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för samman kompetens- och kunskapsområden inom IT, automation och lantbruk/biologi, och därigenom skapa bättre förutsättningar för små och medelstora teknikföretag att utveckla och testa nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Den primära målgruppen är befintliga små och medelstora IT- och teknikföretag i Västsverige som utvecklar och levererar lösningar direkt eller som del i andras lösningar till kundgruppen lantbruk och livsmedelsproduktion.

Den sekundära målgruppen är de företag och aktörer som möjliggör ökad tillväxt och konkurrenskraft hos den primära målgruppen. Här återfinns lantbrukare och livsmedelsproducenter som även utgör behovsställare, dvs målgruppens kunder, samt institut, universitet och högskolor.

För mer information kontakta Ove Konradsson på ove.konradsson@agrovast.se

Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.

Tillväxtverket
EU Logga Europeiska Unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden
VGR Västra götalandsregionen
Skaraborgs Kommunalförbund