Integritetspolicy

Referens: EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR (679/2016)

Information kopplad till dig

Från och med 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som lag i Sverige. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter är skärpta. GDPR innehåller regler för hur företag får behandla personuppgifter. Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Vår cookie policy

Scienceparkskovde.se använder cookies, eller kakor på webbplatsen. Vi använder nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt och för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. För statistik och marknadsföring använder vi oss av Google Tag Manager, Google Analytics 4, Facebook Pixel och Linkedin Insight Tag.

Behandling av personuppgifter

Vårt uppdrag är att driva och utveckla Science Park Skövde för att bidra till ökad tillväxt i det lokala och regionala näringslivet. För att göra det behandlar vi personuppgifter i syfte att kommunicera vårt arbete och ändamålet med Science Park Skövde. Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera nyheter och event som anordnas i parken samt relevant information om våra byggnader, lokaler och parkeringar. För att fortsätta utveckla vårt erbjudande behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna skicka utvärderingar till dig efter att du själv anmält dig och deltagit under något av våra event.

Science Park Skövde erhåller offentliga medel och som stödmottagare krävs det att vi rapporterar vissa uppgifter om våra projekt samt de företag och personer som vi stöttar, dessa uppgifter sparas i 12 år efter projektens slut. Dock sparar vi aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Personuppgifter behandlas också för statistik- och uppföljningsändamål för att vi ska kunna följa Science Park Skövdes utveckling samt kommunicera den till externa intressenter. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera enskilda individer.

De personuppgifter som vi lagrar är:

 • Namn
 • Företag
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • Din och/eller ditt företags hemkommun
 • Uppgifter om dina mötes- och konferensbokningar (enbart när du kontaktar oss)
 • Uppgifter om dina vicevärdsförfrågningar (enbart när du kontaktar oss)
 • Personnummer (bara i de fall du väljer att starta bolag i vår inkubator)

Hur går insamlingen av personuppgifter till?

Science Park Skövdes verksamhet består av flertalet olika projekt och i verksamheten sker regelbundet enskilda möten med ett stort antal nya kontakter. De personuppgifter som samlas in genom verksamheten ska godkännas av den som registreras, med ett skriftligt eller muntligt samtycke.

I Science Park Skövdes verksamhet genomförs även olika former av möten, seminarier och events där personer från andra organisationer och företag deltar och i de flesta fall anmäler sig till i förväg. I anmälningsformuläret till våra events finns information gällande samtycke till att uppgifter om deltagande personer sparas i form av deltagarlistor, information om kostönskemål samt medverkande i foton och liknande i samband med eventet. Samtycke gällande att synas på bilder som sparas/sprids efterfrågas även vid anmälan till event.

Vi samlar in personuppgifter när du:

 • ​tecknar någon form av avtal med Science Park Skövde AB
 • anmäler dig till något av våra event
 • anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • bokar ett möte eller en konferens i Science Park Skövde
 • skickar ett ärende/förfrågan till vicevärd i Science Park Skövde
 • deltar i nätverks- och kompetensutvecklande aktiviteter
 • deltar i vår tillväxtresa
 • antas i vår inkubatorprocess
 • deltar i ett projekt där vi är projektägare
 • ska ha nyckel och/eller tagg till våra lokaler i Science Park Skövde
 • anmäler dig till vårt investerarnätverk

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med våra finansiärer och verksamheter som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är en verksamhet som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter delas bara med personuppgiftsbiträden när ändamålet överensstämmer med anledningen till att vi har samlat in informationen. För att skydda dina personuppgifter har vi biträdesavtal med personuppgiftsbiträdena.

Personuppgiftsansvarig

Science Park Skövde
Box 133
541 23 Skövde
Org nr: 556552-0706

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till dataskydd@scienceparkskovde.se.

Kameraövervakning i våra byggnader

Kreativa Hus Skövde, som äger majoriteten av byggnaderna i Science Park Skövde, kameraövervakar sina byggnader och fastigheter i syfte att förhindra och förebygga brott samt att öka säkerheten för våra hyresgäster och besökare. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis och försäkringsbolag då misstänkt brott har begåtts. Informationen sparas i 30 dagar, efter det skrivs informationen automatiskt över. Om materialet behöver sparas längre på grund av utredning av brott sparas materialet tills det inte längre behövs. Informationen lagras lokalt och är inte kopplad till någon kameracentral. Vicevärd och vd kan komma åt den lagrade informationen och dessa parter tittar på materialet om en incident har skett.

För mer information, vänligen kontakta vicevard@scienceparkskovde.se.