Integritetspolicy

Referens: EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR (679/2016)

Personuppgifter är information kopplad till dig

Från och med 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som lag i Sverige. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter är skärpta. GDPR innehåller regler för hur företag får behandla personuppgifter. Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Behandling av personuppgifter

Vårt uppdrag är att driva och utveckla Science Park Skövde för att bidra till ökad tillväxt i det lokala och regionala näringslivet. För att göra det behandlar vi personuppgifter i syfte att kommunicera vårt arbete och ändamålet med Science Park Skövde. Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera nyheter och event som anordnas i Parken samt relevant information om våra byggnader, lokaler och parkeringar. För att fortsätta utveckla vårt erbjudande behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna skicka utvärderingar till dig efter att du själv anmält dig och deltagit under något av våra event. Då vi är en offentligt finansierad verksamhet kan dina personuppgifter komma att sparas i upp till tolv år på grund av krav från våra finansiärer, dock sparar vi aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

De personuppgifter som vi lagrar är:

 • Namn
 • Företag
 • Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post och telefonnummer)
 • Din och/eller ditt företags hemkommun
 • Uppgifter om dina mötes- och konferensbokningar (när du kontaktar oss)
 • Uppgifter om dina vicevärdsförfrågningar (när du kontaktar oss)
 • Personnummer (i de fall du väljer att starta bolag i vår inkubator)

Vi samlar in personuppgifter när du:

 • ​tecknar någon form av avtal med Science Park Skövde AB
 • anmäler dig till något av våra event
 • anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • bokar ett möte eller en konferens i Science Park Skövde
 • skickar ett ärende/förfrågan till vicevärd i Science Park Skövde
 • deltar i nätverks- och kompetensutvecklande aktiviteter
 • deltar i vår innovationsledningsprocess
 • antas i vår inkubatorprocess
 • deltar i ett projekt där vi är projektägare
 • ska ha nyckel och/eller tagg till våra lokaler i Science Park Skövde.

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med våra finansiärer och verksamheter som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är en verksamhet som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter delas bara med personuppgiftsbiträden när ändamålet överensstämmer med anledningen till att vi har samlat in informationen. För att skydda dina personuppgifter har vi biträdesavtal med personuppgiftsbiträdena.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till dataskydd@scienceparkskovde.se.