Magnolian

Detta är en konferenslokal med många möbleringsmöjligheter. Här kan du anordna konferenser för små till medelstora sällskap.

Antal: 16-48 personer
Byggnad: Pergolan, entréplan
Adress: Kaplansgatan 18
Möblering: Gruppsittning (18 personer), biosittning (48 personer), skolsittning (20 personer), U-sittning (16 personer)
Utrustning: Två tv-skärmar, två whiteboards, Konftel videokonferensutrustning och ljudsystem