Illustration till Game Hub Scandinavia

Game Hub Scandinavia

Game Hub Scandinavia 2.0 är ett fortsättningsprojekt som drivs av Viden Djurs, Science Park Skövde, Högskolan i Skövde, Aalborg Universitet, Business Aalborg, The Animation Workshop, Dania och Goodbye Kansas. Projektets mål är att främja entreprenörskap i spelbranschen för att nå en kritisk massa av företag som når globala marknader.

– Vi har nu fått en möjligt att förstärka våra spelföretags internationella möjligheter mot den växande marknaden som till exempel Asien och mobila spel. Genom att delta i projektet Game Hub Scandinavia 2.0 vill Science Park Skövde vidareutveckla erbjudandet för spelföretag och stärka regionens internationella attraktionskraft, säger Kenneth Johansson, verksamhetsansvarig för The Game Incubator, Science Park Skövde.

I projektet ska ett accelerationsprogram utvecklas tillsammans med Högskolan i Skövde och internationella samarbetspartners. Högskolans forskning kommer att vara en viktig del i denna process, framförallt kring lokalisering och kulturella skillnader i spel. Forskningen kommer att ge nödvändiga pusselbitar i utvecklandet av programmet.

– Högskolan i Skövdes utbildningar i spelutveckling, och framför allt deras forskning, är en nyckel för de internationella samarbeten som vi vill uppnå, säger Per Micael Nyberg, affärsutvecklare för The Game Incubator, Science Park Skövde.

Kort om projektet

Game Hub Scandinavia är ett treårigt projekt inom ramen för Interreg ÖKS. Projektets totala omslutning är 4,5 miljoner euro. Under tre år får Science Park Skövde cirka 519 000 euro. Västra Götalandsregionen och Interreg ÖKS medfinansierar 50 procent vardera.

VGR Västra götalandsregionen
Interreg Öresund Kattegat Skagerrak