Spel som problem eller möjlighet?

Vi arbetar för att skapa en gemensam mötesplats för öppna och problematiserande samtal om barns och ungas spelande.

Genom samverkan mellan parter, som vanligtvis representerar motsatta sidor av spelkulturen,
vill vi öka kunskapen om barns och ungas spelande och identifiera möjliga utvecklings- och forskningsprojekt för att stärka barns och ungas rätt till en inkluderande och sund spelkultur.

Stort intresse för projektet

- Kulturnytt i P1 uppmärksammar arbetet och frågeställningarna

Nu kan du anmäla dig till vår nästa workshop

Snart är det dags för den andra workshoppen med det övergripande temat “Onlinebeteende och spelandets konsekvenser”. Förmiddagen ägnar vi åt spelandets konsekvenser där representanter från Skärmhälsan inleder med att berätta om hur de arbetar med spelberoende. Under eftermiddagen byter vi tema till onlinebeteende. Som injektion till den diskussion får vi lyssna till en trio som genomfört ett pilotprojekt som syftat till att med hjälp av AI och positiv förstärkning skapa en vänligare kultur online. Vi hoppas att det ska bli en riktigt givande dag med många intressanta diskussioner!

Tid: 6 oktober, 10.00-16.00
Plats: Balthazar Science Center, Kavelbrovägen 2B, 541 36 Skövde

PRELIMINÄRT PROGRAM
09.30-10.00
Smörgåsfika, registrering och mingel
10.00-10.30 Välkommen och introduktion

Presentation av tema 1: Spelandets konsekvenser
Vad är “spelberoende” och hur arbetar man med det inom vården?
Jonna Petersson, PTP-psykolog, och Jessica Mattiasson, leg psykolog, Mottagning för spelberoende och skärmhälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

10.30-12.00 Rundabordssamtal
12.00-12.30 Redovisning
12.30-13.00 Lunch
13.00 Presentation av tema 2: Onlinebeteende
Hur man med hjälp av AI och positiv förstärkning kan skapa en vänligare värld online.
Jane Skullman från Star Stable Entertainment, Paulina Olsson från Peppy Agency, Alex Gee från Oterlu.

13.15-14.45 Rundabordssamtal
14.45-15.45 Redovisning
15.45-16.00 Sammanfattning av dagen

Bakgrund till projektet

Spel har kommit att bli en av våra största och viktigaste kulturformer. En majoritet av barn och ungdomar spelar spel mer eller mindre regelbundet. För de allra flesta är spelandet en positiv upplevelse, men för några blir spelandet problematiskt. Det kan till exempel handla om negativa konsekvenser för familjen, sömnen, skolan och andra fritidsaktiviteter.

De positiva rapporteringarna kring spelindustrin brukar främst handla om jobb, tillväxt och kommersiella framgångar. Spelskapandet framställs som positivt och spelandet som skadligt. Detta leder till en onödig polarisering där andra centrala frågor, för att säkra en sund och inkluderande spelkultur, döljs under ytan. Ett exempel är att personer med vissa funktionsnedsättningar utesluts från gemenskapen, som en delad kulturupplevelse medför. Samtidigt har spelbolagen stora utmaningar i att lösa kompetensförsörjning, särskilt när det gäller underrepresenterade grupper som kvinnor. Detta då spelbranschen i huvudsak uppfattas som manlig.

Bredda kunskapen

Genom att anordna tre workshoppar med inbjudna experter vill vi fördjupa och bredda kunskapen kring de utmaningar och eventuella intressekonflikter som olika aktörer inom spelsektorn möter. Workshopparna kommer att ha följande teman: spel och spelutveckling, barns och ungas spelvanor samt inkludering och mångfald.

Första ämnet: spel och spelutveckling

Den 14 juni hölls den första workshoppen i projektet och temat var spel och spelutveckling. Med under dagen fanns representanter från skolor, Beroendecentrum, Mottagningen för spelberoende, Kommunala ANDTS-samordnare, bibliotek, universitet och högskolor, Dataspelsbranschen, Röda Korset, KulturUngdom, Svenska kyrkan, Filmpedagogerna samt enskilda spelutvecklare och entreprenörer. Syftet med workshoppen var att öka kunskapen om barns och ungas spelande och identifiera möjliga utvecklings- och forskningsprojekt för att stärka barns och ungas rätt till en inkluderande och sund spelkultur.

- Marcus Toftedahl och Torbjörn Svensson, båda från Högskolan i Skövde, inledde workshoppen med hjälp av flanellograf och berättade om spelhistoria, varför vi spelar och hur spelutveckling går till. Det var drygt 20 deltagare med olika ingångar till spel och spelande som delades in i grupper för att samtala utifrån egna och andras frågeställningar. Dagen blev riktigt lyckad och vi har fått väldigt positiv feedback från deltagarna. Framför allt uppskattade de att få möjlighet att samtala med en så bred blandning av kompetenser som alla arbetar med spel eller spelandets konsekvenser, berättar Jenny Brusk, projektledare.

spel_cf6.jpg

Foto: Cecilia Fransson

spel_cf4.jpg
spel_cf16.jpg
spel_cf18.jpg

Vill du veta mer?

Jenny står redo för att svara på dina frågor. Välkommen att höra av dig!

"Spel som problem eller möjlighet?" är ett projekt som drivs av Science Park Skövde AB, tillsammans med Högskolan i Skövde och Balthazar Science Center. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.