Program

Har du en affärsidé som du vill förverkliga och leva på? Då ska du söka till något av våra program för startups, IT/Tech eller Spel. Programmen består av tre faser: Verification, Business och Venture.

Programmens tre faser

  • Den första fasen handlar om att verifiera affärsidén gentemot marknaden. Under en introduktion ger vi dig verktygen för att kunna testa din idé för att se om den är hållbar.
  • I nästa fas fokuserar du på hur bolagets affärsmodell och strategi ska se ut för hur bolaget ska utvecklas och växa. En första affärsplan formaliseras för finansiering av bolaget.
  • I sista steget handlar det om att förbereda bolaget och dess organisation för att kunna växa uthålligt med externt kapital.

Vår filosofi

Stora delar av programmet genomförs i grupp. Det skapar dynamik i gruppen och ger deltagarna värdefullt erfarenhetsutbyte. Vidare arbetar vi efter Lean Startup-metoden. Det betyder att du som entreprenör har en nyfiken och ödmjuk inställning till din affärsidé. Kännetecknande för metodiken är också den iterativa utvecklingsprocessen Build-Measure-Learn och begreppet MVP (Minimum Viable Product). Det innebär att du hela tiden bygger och testar din MVP mot kunden, mäter effekten och drar sedan slutsatser av resultaten. Genom att använda metoden på rätt sätt skapas förutsättningar att kunna utvecklas framgångsrikt och samtidigt minska den finansiella risken för dig och ditt bolag.