Science Park Skövde Navigator Scaleup

Bidra med din kompetens som Navigatorcoach

Science Park Skövdes Navigator Scaleup är ett tillväxtprogram som riktar sig mot
mikro- och småföretag i Skaraborg och som har ambitionen och viljan att växa.

Varje företag som deltar i Navigator Scaleup matchas ihop med fyra erfarna och kompetenta
coacher. Coacherna, som består av två män och två kvinnor, har varsitt fokusområde inom
ekonomi, kund, process och utveckling.

Nu söker vi dig som gjort en tillväxtresa och som
brinner för entreprenörskap, problemlösning och utveckling!

Vad innebär rollen som Navigatorcoach?

I rollen som koordinator matchar Science Park Skövde fyra coacher till varje företag som deltar i programmet. Coacherna består alltid av två kvinnor och två män för att få största möjliga perspektiv. I rollen som coach är du en neutral ledningskompetens utan något juridiskt ansvar, som exempelvis en styrelseledamot. Som coach är du inte rådgivare, utan frågegivare med syfte att komplettera företagets kunskap med nya perspektiv. Du bör därför ha ett coachande förhållningssätt. Ett sekretessavtal tecknas med varje coach.

Upplägg och fokusområden

Respektive coach har en specifik roll med fokus på antingen ekonomi, kund, process eller utveckling. Inför varje mötet som berör ditt fokusområde kontaktar du företaget i förväg för att gå igenom ditt frågebatteri. Utifrån detta gör du ett underlag till mötet, som skickas ut till övriga coacher. På så sätt är samtliga aktörer väl förberedda inför mötet och har en bra bild över vad som ska diskuteras.

Ekonomi - analytiker

Ekonomicoachen ber om ekonomiska rapporter så att de övriga i gruppen vet vad som händer i företaget. Du kanske är en erfaren affärsutvecklare med känsla för hur lönsamheten synliggörs i bolaget? Eller är van att göra kalkyler och styra organisationen mot lönsamma affärer? Finns förmågan att levandegöra resultat, balansräkning, budget och få fram relevanta nyckeltal som underlättar för företaget att ha tydlig nulägesbild? Ekonomisk hållbarhet är ledordet för den här coachrollen. Det är ingen idé att skala upp en affärsidé som inte håller ekonomiskt.

Kund - empatiker

Är du en säljare som kan ta kundens perspektiv? Kundcoachen är duktig på strategisk kundbearbetning. Hur hittas presumtiva kunder och hur får man dem att bli trogna företaget över tid? Som coach kan du lätt sätta dig in i företagets kundprocess och identifiera vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Du kan också prioritera och peka på lönsamma kunder, men även se dem som är olönsamma och tar energi från organisationen.

Process - effektivitet

Har du förmågan att se hela förädlingsprocessen – från ax till limpa? I denna roll ligger fokus på företagets huvudprocess, delprocesser och hur dessa ska organiseras för bästa utveckling och tillväxt. Här handlar det om att skapa en effektiv process där insatserna ger resultat. Att vara bekant med Lean Production för att kunna maximera kundnyttan och samtidigt minimera resursåtgången genom olika typer av rationaliseringar och effektiviseringar är önskvärt.

Utveckling - ser möjligheter

Utvecklingscoachens möte är det mest öppna mötet eftersom varje företag, dess medarbetare och målbild är unik. Utvecklingsplanerna kan se väldigt olika ut. Den här personen bör vara den som har kännedom om företagets målbild men också vara den personen som, utifrån de tre andra coachmötena, ser vilka utvecklingsprojekt som skulle kunna ta företaget framåt.

I0A0666-950x480.jpg

Insats och tidsåtgång

Coacher, koordinatorer från Science Park Skövde samt det deltagande företaget träffas totalt vid sju tillfällen á 2 timmar. Programtiden för Navigator Scaleup är 24 månader. Mötesträffarna kan vara såväl fysiska som digitala, beroende på vad som passar deltagarna bäst. I uppdraget ingår att vara väl inläst och förberedd inför varje möte.

Arvode

Arvodet är 2 950 kronor plus moms per genomförd träff (totalt 20 650 kronor plus moms/coach) som faktureras till Science Park Skövde AB.

Partner

Upplägget för Navigator-programmet baseras på en prisbelönt metod som tillhandahålls genom Stiftelsen Navigator.

Vit-kvadrat.jpg
Vit-kvadrat.jpg
Vit-kvadrat.jpg
Logga-Navigator-Scaleup.png

Finansiärer

Sparbanken-Skaraborg.jpg
Sparbanken-Lidköping.jpg
Åse-Viste-Sparbank.jpg
Vinnova.jpg