Alltmer uppkopplat är trenden inom teknikområdet

Hannover Messe

Vid årets stora teknikmässa i Hannover var startup-företaget Simumatik från Science Park Skövde en av cirka 6 500 utställare. Deras medverkan var en nyttig erfarenhet som också ledde till nya kontakter med blivande samarbetspartners och kunder. De tar även med sig kunskap om de nya trenderna hem till Skövde.

Nyckelorden vid årets mässa var hållbarhet, Industrial Internet of Things (IIoT), 5G, trådlöst, cirkulär ekonomi och digitala tvillingar.

Trenden med uppkopplade och kommunicerande maskiner är fortfarande stark och den kompletteras med 5G-nät som rullas ut i industriellt bruk, samt olika molntjänster för snabb access till information i realtid, oberoende av var användaren befinner sig geografiskt.

– Allting är uppkopplat, maskiner såväl som människor, antingen lokalt eller till någon av molntjänsterna. Mängden data som kan samlas in från alla mätpunkter är ofantlig, vilket gjort att algoritmerna och maskininlärningen utvecklats för att kunna presenteras visuellt på ett begripligt sätt för användaren, säger Petri Ahonen, Senior Business Developer vid Science Park Skövde i Skövde och en av dem som var på plats på mässan.

Simumatik AB, ett av startup-företagen vid Science Park Skövde, var med på mässan för första gången. Vad tyckte Mikel Ayani, VD på Simumatik AB, att deltagandet gav?

– Hannover Messe är världens största mässa inom automation och teknik och det har varit en mycket nyttig erfarenhet att finnas på plats. Vi har sett vad konkurrenterna sysslar med och knutit nya kontakter med presumtiva samarbetspartners och kunder.

Besök på Volkswagen IT:CITY

Ignite Sweden är en organisation vars syfte är att koppla ihop svenska storbolag med startups för att driva på innovationen inom svenskt näringsliv. Ignite Sweden är finansierad av staten.

– Genom Ignite Sweden fick vi möjlighet att besöka Volkswagen IT:CITY och se deras Innovation Lab. Vi fick också pitcha inför deras ingenjörer tillsammans med andra svenska startups. Det var kul att träffa andra som är i liknande läge, lära från varandra och även hitta möjliga samarbeten, avslutar Mikel Ayani.

Fakta

Industrial Automation vid Hannovermässan är en av de största mässorna för industriell teknik som samlar teknik- och IT-företag under samma tak. Mässan består av 25 hallar med cirka 6 500 utställare från 78 länder.