Årets julfrukost - vi följer utvecklingen av Covid-19

Julfrukost-hemsidan.jpg

Parkens julfrukost är tradition sedan många år tillbaka och syftet är att bjuda in parkmedarbetarna till en god frukost där de kan lära känna andra i Science Park Skövde. Tyvärr ökar spridningen av Covid-19 igen och vi har valt att avvakta tills vidare.

Planeringen av julfrukosten är i full gång, men i och med skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten kommer vi att avvakta beslut om genomförande och följa den fortsatta utvecklingen. Om det visar sig möjligt kommer julfrukosten genomföras, men då i flera mindre sittningar och utifrån de restriktioner som är aktuella vid tidpunkten för eventet. Detta för att vi ska kunna utföra julfrukosten på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Publicerad: