ASSAR ger nya möjligheter för Skaraborg och Sverige

Bildanalys på ASSAR

ASSAR Industrial Innovation Arena – en samverkansplattform med en fysisk utvecklingsmiljö i Science Park Skövde. Det är idag en av Sveriges främsta mötesplatser för framtidens industri. Men vad är det egentligen som gör samverkansplattformen så framgångsrik?

ASSAR Industrial Innovation Arena är en samverkansplattform initierad av Högskolan i Skövde, Science Park Skövde, IDC West Sweden AB och de båda Volvobolagen. Tanja Lundberg är projektledare för ASSAR och beskriver de olika framgångsfaktorerna.

En stor del av framgången i ASSAR är att företagen vi arbetar med har en stark vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, kombinerat med en nyfikenhet och vilja att utvecklas – både själva och tillsammans med andra.

VISION - ett konkret framgångsexempel

För att konkret beskriva ASSARs framgångsfaktorer är det bäst att göra det genom ett av alla de projekt som idag finns i arenan – projektet VISION (Visuellt system för automatisk kvalitetsgranskning). Ansvarig för projektet i ASSAR är Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde, och hon beskriver projektet:

I VISION-projektet jobbar vi med bildbaserad analys för att upptäcka kvalitetsproblem som kan finnas i tillverkningsindustrin. Nästan alla företag har i någon utsträckning problem med kvalitet i sin produktion och här använder vi då den senaste tekniken inom bildanalys och artificiell intelligens för att upptäcka de här problemen direkt i produktionen. På ASSAR får vi möjlighet att experimentera för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Den teknik som används i VISION-projektet är baserad på artificiell intelligens och det som kallas för Deep Learning. Tekniken har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och är otroligt kraftfull när det handlar om att upptäcka avvikelser genom bildanalys.

Något som har varit väldigt viktigt för oss i VISION-projektet är att ha med både små och stora tillverkande aktörer. Vi vill att de lösningar vi utvecklar i projektet och här på ASSAR ska fungera både för de riktigt stora företagen, men också för de små och medelstora företagen som finns runtomkring oss, säger Anna Syberfeldt.

Nya värden, arbetssätt och tekniker

ASSARs främsta resultat handlar inte om vad ASSAR själv genomför, utan vad som skapas i arenan och plattformen som ASSAR kan tillhandahålla. Det som sker när man kopplar ihop rätt företag, organisationer och personer som prestigelöst hjälper varandra med målet att gemensamt hitta den bästa lösningen med varandras kompetenser och erfarenheter – det är då nya värden, arbetssätt och tekniker utvecklas på riktigt, avslutar Tanja Lundberg, projektledare på ASSAR.