JL Safety tar hjälp av coacherna vid Science Park Skövde

JLSafety_WS 1_1200x670.jpg

Ett viktigt verktyg för Science Park Skövde, främst när vi arbetar mot befintliga företag i Skaraborg, är våra behovsinventeringar. Genom dessa identifieras behov, utmaningar och möjligheter som företagen står inför. Underlaget från dessa bidrar till att Science Park Skövde på ett effektivt sätt kan matcha vårt erbjudande av aktiviteter och insatser mot specifika behov.

Maskinsäkerhetsspecialisten JL Safety genomgick en behovsinventering under våren där det bland annat framkom att bolaget ville ta nästa utvecklingssteg med fokus på den egenutvecklade mjukvaran CEDOC. Första steget på den resan togs den 21 september när bolaget, tillsammans med affärscoacher från Science Park Skövde, träffades för en workshop i ASSAR Industrial Innovation Arena.

–Vi inledde dagen med att skapa en gemensam målbild med tydliga mätbara mål. Med utgångspunkt i målbilden kunde vi sedan skapa en handlingsplan med konkreta aktiviteter och tydlig prioritering. Det var kul att se att vi fick med så många olika perspektiv i planen och att vi även såg tydliga områden där vi från Science Park Skövde kan bidra, säger Gustaf Nimar, affärscoach vid Science Park Skövde AB.

Den största vinsten är när någon utifrån ställer frågor som man själv i sin ”hemmablindhet” har svårt att identifiera.

Under dagen fick deltagarna arbeta utifrån en tidsplan med en horisont 18 månader framåt i tiden. JL Safety hade valt ut fokusområden som kopplades till tidsplanen. Dessa områden, samt de mål som man vill uppnå inom 18 månader, kopplades till tidsplanen. Deltagarna fick därefter processa fram, och även prioritera, vilka aktiviteter som krävs och/eller är mest relevanta för att ta sig mot de uppsatta målen.

– Det var mycket givande för oss att i en inspirerande miljö med kunniga representanter för Science Park Skövde få en chans att sätta fingret på exakt vad vi behöver göra för att nå de mål vi tillsammans satt upp. Den största vinsten är när någon utifrån ställer frågor som man själv i sin ”hemmablindhet” har svårt att identifiera, säger Dan Assarsson, JL Safety, och riktar samtidigt ett stort tack till affärscoacherna Gustaf Lexell och Gustaf Nimar för en inspirerande dag.

Resultatet från workshopen kommer att sammanställas och mynna ut i en handlingsplan som ger JL Safety förslag på vilka aktiviteter de behöver lägga fokus på och hur de kan arbeta med dessa för att målstyrningen ska uppnås. Handlingsplanen identifierar också inom vilka områden Science Park Skövdes erbjudande eller stöd kan komma till pass.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av hur vi som arbetar som affärscoacher vid Science Park Skövde AB stöttar företag i Skaraborg inom våra profilområden? Vill du veta mer om våra processer och metoder? I så fall är du välkommen att höra av dig till någon av oss:
carolina.green@scienceparkskovde.se
gustaf.lexell@scienceparkskovde.se
gustaf.nimar@scienceparkskovde.se
malin.lundberg@scienceparkskovde.se

Om JL Safety

JL Safety AB med sitt huvudkontor i Skara är specialister på maskinsäkerhet och CE-märkning och är idag ledande inom praktiska riskbedömningar.

CEDOC är programmet som förenklar ditt arbete kring CE-märkning av maskiner och är framtaget av specialister som har erfarenhet från över 1 000 CE-märkningsuppdrag inom olika branscher.

JL Safety har anor från 1995 då det växte fram som en avdelning i ett automationsföretag och har sedan knoppats av och ligger numera inom koncernen Proton Group.

JL Safety och CEDOC omsätter cirka 14 miljoner kronor och sysselsätter i dagsläget åtta personer.

Publicerad: