Day of Entrepreneurship – på spaning in i framtiden

Day of Entrepreneurship – på spaning in i framtiden

Hur kommer framtidens arbetsplatser att se ut? Kommer robotarna verkligen ta våra jobb? Ja, det var några av frågorna som ställdes under Day of Entrepreneurship som arrangerades av Drivhuset och Science Park Skövde under tisdagen.

Stå-upkomikern Koshar Rasheed ineldde med att tala om hur han kombinerar ståupp-komik med entreprenörskap. Liselott Klinth från Trygghetsrådet tog sedan med åhörarna på spaning in i framtiden. Frågan är inte OM arbetsliv och yrkesroller kommer att förändras, utan HUR.

Trygghetsrådets analys av framtidens arbetsmarknad har sammanfattats i rapporten ”Framtidens arbetsliv är här”. Rapporten pekar bland annat på sju områden som kommer att påverka framtidens arbetsliv på olika sätt. Trygghetsrådet kallar dem för megatrender:

Globalisering. Världens länder knyts närmare varandra kulturellt, politiskt och ekonomiskt.

Urbanisering. Idag bor cirka hälften av världens människor i städer. 2050 beräknas den siffran vara nästan 70 procent.

Digitalisering. Tekniken gör det möjligt att arbeta var och när vi vill.

Automatisering. Artificiell intelligens (AI) och automatisering kommer att påverka alla branscher och yrken.

Hållbarhet. Inom de flest branscher tar företagen nu ett större ansvar för miljön. Det skapar både fler och nya jobb inom många sektorer.

Hälsa. Både i Sverige och internationellt genomförs stora satsningar på individuell hälsa. Detta kommer bland annat att förändra arbetssätt och yrkesroller inom vården.

Demografisk utveckling. Livslängden ökar, vi är piggare och kan arbeta längre. Det gör gruppen ”äldre” till en viktig konsumentgrupp. De så kallade millenials, personer födda mellan början på 80-talet och slutet av 90-talet, kommer år 2025 att utgöra 75 procent av de som arbetar.

Moderator Kevin Vingéus avslutade eftermiddagen med ”Samtal i Parksoffan” där Michael Skaret, Nordamark, Armin Ibrisagic, Double Moose Games, Liselott Klinth, Trygghetsrådet och Johan Svensson, Kraft och Balans/Coachingenjören gav sin syn på framtidens arbetsliv. Det de kunde enas kring var att det även i framtiden kommer att vara viktigt med möten mellan människor, att se den man pratar med i ögonen. Robotarna förändrar yrkesroller och arbetssätt, men de kommer inte att fullt ut kunna ersätta det mänskliga mötet.