Design Thinking – att alltid utgå från kunden

DESIGNTHINKINGFILM-950x480.jpg

Science Park Skövde workshops och föreläsningar i Design Thinking-metodik och facilitering för att skapa innovationskraft. Men vad innebär egentligen begreppen?

Att säga att man arbetar med metoderna inom Design Thinking kan vid första anblicken låta lite knepigt och främmande. Det är dock inte så konstigt som det kan låta. Malin Lundberg, affärsutvecklare på Science Park Skövde, förklarar:

– Design Thinking handlar om att använda sig av de perspektiv och tankesätt som designers har när de utvecklar tjänster eller produkter, vilket är ett bra stöd när man ska börja arbeta mer användarcentrerat. Vad betyder då detta? Jo, kort och gott att man ser till, redan i ett tidigt skede, att det faktiskt finns en användare där ute och att man bara utvecklar lagom mycket – inte för mycket och inte för lite. Att lära känna sin målgrupp och arbeta nära den, med högt tempo, gör detta möjligt.