Det svenska spelundret eller det svenska spelproblemet?

_C8A2064_small.jpg

Fotograf: Toby Photography/Tobias Andersson

Det svenska spelundret lyfts fram som en stor exportframgång för Sverige, samtidigt som spelandet i sig lyfts som något problematiskt. Det gjorde att Science Park Skövde tillsammans med Högskolan i Skövde och Balthazar Science Center ville belysa och problematisera dataspelens roll i samhället – ett projekt vars resultat nu kommer att presenteras.

– Spelskapandet framställs som positivt och spelandet som skadligt, vilket leder till en onödig polarisering där andra centrala frågor för att säkra en sund och inkluderande spelkultur döljs under ytan, säger Jenny Brusk, projektledare och innovationsrådgivare på Science Park Skövde AB.

Projektet Spel som problem eller möjlighet, som pågått under ett års tid, har skapat en gemensam mötesplats för öppna och problematiserande samtal om barns och ungas spelande, med målet att öka samverkan mellan parter som vanligtvis representerar motsatta sidor av spelkulturen.

– I vårt arbete möter vi tusentals barn varje år och att se hur vi kan vara med och arbeta för att lyfta spel samt spelande på olika sätt har varit extremt lärorikt. Vi tittar redan på hur vi kan lyfta frågor eller insikter som kommit upp i det här projektet i vår upplevelsemiljö och i våra skolprogram, säger Magnus Elmshorn, VD på Balthazar Science Center.

Genom en serie workshops med inbjudna experter har kunskapen blivit större kring de utmaningar och eventuella intressekonflikter som olika aktörer inom spelsektorn möter. Unicef, Sverok, Svenska kyrkan, Star Stable och Female Legends är några av de företag och organisationer som har bidragit med sina perspektiv i projektet.

Stort behov
De positiva rapporteringarna kring spelindustrin brukar främst handla om jobb, tillväxt och kommersiella framgångar, medan skärmtid och miljön online lyfts fram som negativt. Jenny Brusk menar att det finns en konflikt här som de, genom projektet, ville utforska mer genom att diskutera dataspelens roll i samhället utifrån många olika perspektiv.

– När vi nu summerar projektet är det tydligt att det finns ett stort behov av att prata om spel och spelkultur utifrån olika perspektiv och med experter inom olika områden. Engagemanget har varit väldigt högt och flera av deltagarna har varit på samtliga workshops. Vi hoppas förstås att samtalen fortsätter och att någon av projektidéerna som föddes i dessa samtal blir verklighet.

Slutkonferens för att presentera resultatet
Den 2 mars presenteras projektets resultat under en slutkonferens på Visual Arena, Lindholmen Science Park i Göteborg. Slutkonferensen kommer att vara ett hybridevent där du kan välja om du vill delta på plats eller vara med digitalt. Under slutkonferensen deltar experter från olika sektorer inom spel i panelsamtal för att diskutera de olika områden som projektet har berört.

Här kan du läsa mer och anmäla dig!