Du kan bli en game changer!

_NCZ5253.jpg

Din investering kan vara det som avgör om ett företag blir framgångsrikt eller inte. Science Park Skövde är en kreativ arena för innovation som bidrar till förnyelse i näringslivet. Vill du vara med på vår resa? Bli en game changer och gå med i vårt investeringsnätverk!

Vi letar efter dig! Science Park Skövde har sedan årsskiftet 2022/2023 påbörjat en resa mot att bli en än bättre stöttepelare i våra företags finansieringsresa. Målet är att utöka tillgängligheten, för alla. Vi har sedan länge gjort ett gediget arbete i att stödja startups med finansiering. Men tanken med vårt nya investeringsnätverk är att möjligheten ska finnas för alla - så väl nystartade företag som de mer mogna.

– Syftet med nätverket är tudelat. Vi vill dels förenkla processen kring att söka kapital, dels se till att det gynnar investerarna. Vi har därför försökt skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för dem, säger Anna Emanuelsson, affärscoach med särskilt fokus på investering och finansiering i parken.

Och vad ingår i det erbjudandet då? Förutom att du får möjligheten att upptäcka nya, spännande bolag inom sektorn IT/tech, dataspel och smart industri, kan investeringsnätverket erbjuda dig:

  • Förhandsinformation om investeringsmöjligheter samt en kontaktperson som presenterar möjligheter som matchar din profil
  • Plats i paneler vid olika pitchevent
  • Möjligheten att träffa andra investerare och utbyta erfarenheter och eventuellt saminvestera
  • Stöd vid investeringsprocesser
  • Inbjudningar till utbildningar och andra kompetensstärkande event

– Genom att bygga ett investeringsnätverk hoppas vi att vi på sikt kan ha ett så stort nätverk av investerare att vi kan börja prickskjuta dem mot specifika företag, säger Anna Emanuelsson och fortsätter:

– Nätverket ska förenkla hela processen, både för dig som investerare och för de företag som söker kapital.

Gå med i vårt investeringsnätverk

Vill du vara med och bidra till framtidens hållbara och innovativa företag? Vi söker affärsänglar likväl som dig som företräder ett venture capital-bolag. Science Park Skövde riktar in sig på tre olika profilområden, IT/tech, dataspel och smart industri och du kan anmäla dig oavsett vilket av områdena du är intresserad av.

Vi ser fram emot att göra den här resan, tillsammans!

Finansieringsdagen 2023

Den 16 november anordnar vi en Finansieringsdag på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Det blir en dag med spännande pitchar från våra startups, föreläsningar på olika teman samt nätverkande med andra investerare och innovativa entreprenörer. Missa inte detta!

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till Anna,
hon berättar gärna mer om vårt investerarnätverk!