Edwoak Life Science från Falköping tar in kapital

Edwoak_1200x670.jpg

Skaraborg Invest investerar i Edwoak Life Science AB, det lilla företaget som vill göra stor skillnad.

- För oss är det viktigt att göra skillnad på riktigt och att effektivisering skapar verklig förändring i verksamheter och människors liv, säger Jessica Ek, vd på Edwoak Life Science.

Edwoak Life Science ska utveckla ett digitalt planeringsverktyg som ger hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, myndigheter och andra viktiga aktörer, möjlighet att erbjuda en tillgänglig, effektiv och säker planering för alla invånare samtidigt som det i verksamheterna ska leda till frigjord tid, som kan användas till annat.

- Under idéstadiet och det inledande utvecklingsarbetet har Skaraborg Invest, ALMI Företagspartner Väst, Science Park Skövde och Sahlgrenska Science Park utgjort ett stort stöd som betytt mycket för oss. Det känns både naturligt och tryggt att vidareutvecklingen nu fokuseras på Sahlgrenska Science Park samt att Skaraborg Invest fortsatt finns med på den spännande resan som vi har framför oss, säger Johan Edwartz, medgrundare i Edwoak Life Science.

pressbild3.jpg

Grundarna Johan Edwartz och Jessica Ek.

"Ligger i framkant"

Investeringen går till utvecklingen av tm8s – en digital sammanhållen planering med både hjärta och hjärna. För den enskilde skapar Edwoak Life Science digitala planeringsverktyg stora möjligheter till individuellt anpassade stöd, enklare kommunikationsvägar samt möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation. För verksamheterna ska digitaliseringen bidra till en mer jämställd, jämlik, effektiv och tillgänglig socialtjänst och hälso- och sjukvård, men även till bättre arbetsförhållanden för medarbetare.

- Kommuner, regioner, privata leverantörer och myndigheter står idag inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera personal till skola, hälsa, vård och omsorg. En lika stor utmaning är de minskade ekonomiska resurserna. Med ökade demografiska krav och minskande välfärdsresurser behöver samverkansarbetet effektiviseras. Det är jättespännande att få investera i ett bolag som Edwoak Life Science som ligger i framkant med sitt digitala planeringsverktyg för att komma till rätta med detta och skapa skillnad på riktigt, säger Christina Helenius, vd för Skaraborg Invest.