Edwoak Life Science utvecklar välfärdsplattform

Edwoak_1200.jpg

Företaget Edwoak Life Science flyttade under våren 2023 in till Science Park Skövde. Då hade deras affärsidé från 2017 processats och förädlats under några år. Resultatet är den digitala välfärdsplattformen Meligo.

Med Meligo, en digital välfärdsplattform för samplanering, kommunikation och uppföljning för människor som behöver stöd från samhället, vill Edwoak fylla ett tomrum på marknaden. Oftast är det flera välfärdsaktörer inblandade när det gäller till exempel en äldre människa som behöver stöd i hemmet eller en elev som har det jobbigt i skolan. Meligo underlättar planeringen genom att låta alla som arbetar med individen få tillgång till samma information. Det gör det enkelt att se vilka åtgärder som vidtagits och vad som planeras. Även individen själv har tillgång till plattformen och kan ta del av, och lägga in egen, information.

Grundarna av Edwoak Life Science är Johan Edwartz och Jessica Ek. De hade en idé redan 2017 då de var en del av projektet Framtidén, som drevs av Science Park Skövde. Sedan dess har idén förädlats till att bli vad den är idag.

- Vi vill genom Life Science effektivisera och göra skillnad för människors hälsa och samhällets hållbarhet. Det här verktyget kan spara tid och resurser, samtidigt som invånarna får en bättre hälsa. I nu gällande lagstiftning och kommande lagförslag, är det tydligt att fokus ska vara personcentrerade och behovsanpassade insatser som ger rätt resultat. I stället för att titta på kvantitet, vill vi titta på kvalitet för att minska mänskligt lidande och inte slösa med välfärdsresurser, säger Jessica.

- Det är viktigt för oss att våra samverkanspartners delar våra värderingar. Vi har faktiskt tackat nej till investerare för att de inte delar vår värdegrund. Allt vi gör, gör vi för att det ska bli bättre för invånarna, fortsätter hon.

"Närheten till andra företag"

I slutet av april 2023 fick Jessica och Johan nycklarna till sitt kontor i Portalen.

- Det känns bra att ha en besöksadress och ett kontor, speciellt nu när vi börjar ta emot kunder. Anledningen till att vi valt att etablera oss i parken är bland annat närheten till andra företag som vi kan samarbeta med. Vår utvecklingspartner Consid är ett sådant exempel. De har stått för den tekniska utvecklingen av den digitala SaaS-tjänsten (Software as as Service) och kommer finnas med i förvaltning och vidareutveckling. Den första versionen är en mycket bra grundstomme som vi kommer att utveckla vidare, berättar Johan.

Som nystartat företag är det svårt att få pengarna att räcka till. Här kommer investerare in i bilden.

- Det mest utmanande hittills har varit att hitta finansiering. Det är svårt att hitta medel innan idén har blivit verklighet, men en av de som tror på oss och har investerat är Skaraborg Invest, berättar Johan.

- Alla behöver denna tjänst för att underlätta samplanering för alla individer i samhället, vad det än gäller, så marknaden är stor. Planen för företaget är att komma ut på den internationella marknaden, avslutar Jessica.