Energidagen 2023 – solceller, battericeller och tekniksnack

energi1-950x480.jpg

Tobias Björck, koordinator för ASSAR och Hanna Tengelin, projektledare för Energiföretagen i samverkansarenan ACCEL, på scenen.

Onsdagen den 29 mars 2023 kördes den första Energidagen på ASSAR. Under en heldag sattes all fokus på den viktiga energifrågan– det pratades om solceller, battericeller, hur man kapar effekttoppar och energioptimerar.

Under dagen varvades talare från scenen med paneldiskussioner, trendspaningar och tekniksnack där företag och andra verksamheter möttes och bytte erfarenheter.

Varför en energidag?
Idag kommer över 80 procent av världens koldioxidutsläpp från människans energianvändning – el, värme och transporter. Energiomställningen är på allas läppar inom alla branscher och många är överens om att det behövs en energirevolution för att få bukt med klimatförändringarna och samtidigt hantera höga elpriser och effektutmaningarna i våra energisystem.

Kapa effekttoppar
Tobias Björck, som presenterade förstudien ”Kapa effekttoppar”, tipsade företag om att ta reda på sin effektsignatur. Att man i förstudien sett att viljan finns hos många företag att avlasta nätet, men att ekonomiska incitament saknas. – Vänta inte! Ta reda på vilka förutsättningar du har. Och skaffa beslutsunderlag för nästa steg, sa Tobias Björck.

Från solceller till battericeller och trendspaningar
Talare på scenen var Hanna Tengelin, projektledare för Energiföretagen i samverkansarenan ACCEL, Skövde Energis VD Sammy Tanhua och ASSARs egen koordinator Tobias Björck som berättade om förstudien ”Kapa effekttoppar”.

Erik Hedbrant, VD på Hägnander och Larsson AB berättade om hur man investerar i en egen solcellspark och Gustav Bobeck, VD på Flexpower, berättade om batterilager och stödtjänster. Bo Hallberg, Pratexo, pratade om Edge computing & microcloud ny arkitektur för mätning, analys och energioptimering. Från Innovatum och Energikontor Väst kom innovationsledaren Peter Berg och berättade om deras verksamhet, i synnerhet om arbetet i Omställningslyftet.

På eftermiddagen intog två talare från Polarium scenen. Wilhelm Leissner talade om ”Hur vänder vi energiutmaningarna till kostnadsbesparingar och intäktsmöjligheter?” och Samuel Wingstedt talade om ”Megatrender på den europeiska energimarknaden och hur påverkar det dig?”

Dagen avslutade med ”Face2face-möten” med intresserade företag.

energi5.jpg

Gustav Bobeck, VD på Flexpower, berättade om batterilager och stödtjänster.

energi8.jpg

Tekniksnack från scenen med några av dagens talare; Erik Hedbrant, Gustav Bobeck, Samuel WIngstedt, Hanna Tengelin och Sammy Tanhua.