Fortsatt förtroende för Science Park Skövde Startup

Startup-ScienceParkSkövde.jpg

Science Park Skövde har i dagarna fått ett glädjande besked från statens innovationsmyndighet, Vinnova. Verksamheten får fortsatt förtroende och tillförs finansiering med tre miljoner kronor per år, de kommande två åren. 
- Det betyder fortsatt starkt förtroende för Science Park Skövde som nationell nod i det svenska innovationssystemet, säger Anna Emanuelsson, ansvarig för Science Park Skövde Startup.

Science Park Skövde får fortsatt förtroende från Vinnova genom projektfinansiering på ytterligare sex miljoner genom det Nationella inkubatorprogrammet. Det innebär en beviljad finansiering på totalt 14,6 miljoner för perioden 2020-07-01 - 2024-12-31.

- Finansieringen via det Nationella inkubatorprogrammet är viktig för oss och möjliggör att vi kan arbeta vidare med våra startups, men också att vi kan ta in fler entreprenörer med innovativa idéer och stötta dem i deras utveckling, säger Anna Emanuelsson, ansvarig för Science Park Skövde Startup.

- Inkubatorn inom Science Park Skövde har en viktig roll i regionen som motor för innovation och förnyelse av det regionala näringslivet genom nystartade företag, säger Carl Naumburg, ansvarig för Nationella inkubatorprogrammet på Vinnova.

"Fortsätta skapa tillväxt”

Med fokusområden som IT/tech, smart industri och dataspel, som kräver nytänkande och innovationshöjd, är Science Park Skövde mer än en mötesplats. Det är ett community och ett innovativt ekosystem som möjliggör smarta och hållbara lösningar, digitala tjänster och upplevelser för framtidens samhälle.

- Vi stöttar årligen cirka 50 företag, 150–200 individer och omkring 100 idéer i vårt unika program. De bolag som går igenom vår process har skalbara idéer och är konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Finansieringen från Vinnova gör att vi kan fortsätta skapa tillväxt i näringslivet, men är också ett kvitto på att Science Park Skövde har en given plats i det nationella innovationssystemet, avslutar Anna Emanuelsson.

Har du en idé?

Det kan vara startskottet på en spännande resa. Vi är ditt bollplank och hjälper dig att hitta rätt väg för dig och din idé.