Gör det möjligt för företag att växa

Erbjudande företag

Företagen inom Science Park Skövdes Startup-program har goda förutsättningar att växa på en internationell marknad tack vare finansiering från Vinnovas Nationella Inkubatorprogram, vars syfte är att stärka stödet till nystartade företag samtidigt som de bidrar till uppfyllelse av målen i Agenda 2030. Nu går Science Park Skövde Startup in i en ny finansieringsperiod, och ser tillbaka på perioden som har varit.

Science Park Skövde AB har ett tydligt uppdrag att bidra till förnyelse i näringslivet. En viktig del i Science Park Skövde är programmet för startups där syftet är att ge entreprenörer bästa möjliga förutsättningar för att snabbt utveckla sin idé till säljbar produkt och nå en internationell marknad i tid.

– Vi arbetar primärt med idéägare inom profilområdena dataspel och IT/Tech och vårt huvuduppdrag är att vara med och bidra till att skapa fler tillväxtföretag som säljer på en global marknad. Den finansiering som ges via Vinnovas Nationella Inkubatorprogram skapar goda möjligheter för oss att tillhandahålla en strukturerad affärsutvecklingsprocess, intern- och extern expertkunskap inom domänområdena och för företagen att tidigt validera och verifiera sin produkt/idé, säger Anna Emanuelsson, affärsutvecklare och projektledare på Science Park Skövde Startup.

Några exempel på företag som under finansieringstiden har genomgått programmet med framgångsrika resultat är:

PocApp Studios AB som med framgång skapade ett starkt, jämställt och högpresterande team och marknadsframgångar där man första året på marknaden omsatte 8 miljoner SEK.

Flamebait Games AB som lyckades med sitt första spelsläpp och omsatte 6,3 mkr första året.

Double Moose Games AB som tog in Disney Publishing som första finansiär och en världskänd influencer som delägare i företaget.

Iron Gate AB som tog till sig Science Park Skövdes program, kontakter och nätverk på ett effektivt sätt och skapades möjligheter till en bra första marknadsintroduktion vilket attraherade både externt kapital samt förläggaravtal. Succérelease med 6 miljoner spel sålda under första månaden.

Simumatik AB som utvecklat både en molnbaserad emuleringsmjukvara för industrin, och ett mångfaldsteam utifrån kulturellt perspektiv. Man landar en investering på 4 mkr i början av 2021.

– Vi har lyckats skapa ett cirkulärt ekosystem, där alumniföretag investerar i företag inom det lokala communityt. Coffee Stain Publishing, som har sitt ursprung i det lokala spelföretaget Coffee Stain Studios, gick exempelvis in som förläggare för Iron Gate Studio, säger Anna Emanuelsson.

Tydlig effekt

Under startup-programmets gång har företagen kunnat söka och erhålla medel för att validera och verifiera sin produkt tidigt och på så sätt ökat möjligheterna till att tidigt finna finansiering, skapa affärer och tillväxt.

– Effekten är tydligt, verifieringsmedlen har bidragit till att snabba på och effektivisera inkubationsprocessen och på så sätt skapat möjligheter att nå marknad i tid säger Anna Emanuelsson.

Flera företag har under den tidigare affärsutvecklingsfasen haft en tydlig effekt av verifieringsmedlen från Vinnova, exempelvis:

Hiber AB, med bas i Göteborg, som genom nätverksaktiviteter och juridisk expertkompetens nådde investering på 20 miljoner SEK.

Graphic Powers AB, med bas i Skövde, som genom mässor och kundevent ökat marknadsmedvetandet om företag och produkt, ökat kundbasen, lyckats internationalisera och funnit nya samarbetspartners.

Sideline Labs AB, med bas i Sundsvall, som genom verifieringsaktiviteter med nätverkande med olika investerare, verifiering av intresset för spelet och validering av juridiken i avtalsupprättande, vilket resulterade i 4 miljoner SEK i nytt ägarkapital.

Kvalitetsstämpel

Det har flera fördelar att vara en del av det nationella inkubatorprogrammet, menar Anna.

– För att skapa förutsättningar för företagen att möta marknaden behövs affärsutvecklingsstöd, finansiering, nätverk och tillgång till expertis inom domänområdena och det är vår roll som inkubator att tillhandahålla detta. Finansieringen från Vinnova har varit och kommer definitivt fortsättningsvis att vara, ett mycket bra komplement till vår övriga finansiering för att lyckas med detta på bästa sätt.

Fakta

ÄGARE OCH FINANSIÄRER
Science Park Skövde AB ägs till 51 procent av en ägarförening bestående av AB Volvo, ALMI, Volvo Cars, Västra Götalandsregionen, Länsförsäkringar Skaraborg, Jula, Dafgårds, Skaraborgs Kommunalförbund, Elos Medical och IF Metall. Resterande 49 procent ägs av Skövde Stadshus AB.

FINANSIÄRER
Science Park Skövde AB:s basfinansiärer är Västra Götalandsregionen och Skövde kommun. Bolaget bedriver utvecklingsprojekt i samverkan med andra aktörer och med finansiering från bland andra Västra Götalandsregionen, Vinnova, Tillväxtverket/EU, Skaraborgs Kommunalförbund, Sparbanksstiftelsen Alfa, Ann-Marie och Gustav Anders stiftelse för medieforskning samt Skövde kommun.

Anna E.jpg

Anna Emanuelsson, affärsutvecklare och projektledare på Science Park Skövde Startup.