Hållbarhetsgenomlysning - ta ditt företag till nästa nivå

Hållbarhetsgenomlysning_1200x670.jpg

Vill du ta ditt hållbarhetsarbete till nästa nivå? Eller är du precis i början av det? Oavsett hur långt du och ditt företag har kommit kan ni nu få en extra skjuts. Genom Science Park Skövdes medlemskap i CSR Västsverige kan tio verksamheter i Skaraborg få en Hållbarhetsgenomlysning gjord, helt utan kostnad.

Hållbarhetsgenomlysningen innebär att CSR Västsverige analyserar din verksamhet utifrån tre dimensioner: miljö, socialt och ekonomiskt. Tillsammans sätter ni en ambitionsnivå och du får tips om olika verktyg och alternativ för vägen framåt. Detta för att du ska kunna bedriva en hållbar och lönsam verksamhet.

Det är de första tio verksamheterna som får en gratis Hållbarhetsgenomlysning, så det är först till kvarn som gäller!

Om CSR Västsverige

CSR Västsverige är ett av Sveriges största och främsta sektoröverskridande hållbarhetsnätverk, verksamma i Västra Götaland och Halland. Nätverket består av drygt 300 medlemmar från privat, offentlig, ideell sektor samt akademi. CSR Västsverige har utgångspunkt i Agenda 2030 och hållbarhetsarbetets tre dimensioner. Organisationens uppdrag är att bidra med kompetensutveckling, tillhandahålla konkreta verktyg och skapa mötesplatser. CSR Västsverige är en ideell, icke vinstdrivande förening.

Intresserad?

Vill du genomföra en Hållbarhetsgenomlysning? Då ska du höra av dig till Karin Karedal via karin@csrvastsverige.se. I mejlet skriver du att du vill ha en av Science Park Skövdes tio platser.