Högskolan invigde sin nya forskarutbildning - unik i Sverige

THOR4126-2.jpg

Foto: Högskolan i Skövde

Torsdagen den 18 januari firade Högskolan i Skövde sin nya forskarutbildning inom området Hälsa i det digitala samhället. Närmare hundra personer var på plats för att inviga Högskolans andra forskarutbildning, där både tal, posterutställning och frösättning fanns på programmet.

Festligheterna inleddes med att Mikael Wickelgren, tillförordnad prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper, hälsade gästerna välkomna. I anslutning till välkomnandet visades en helt ny film om området Hälsa i det digitala samhället. Filmen finns att se här.

Högskolans dekan Alexandra Krettek fortsatte sedan med att berätta mer om forskarutbildningens resa. Därefter följde ett panelsamtal där deltagarna diskuterade forskningsområdets inriktning. Martin Gellerstedt och Anna Dahl Aslan, båda professorer på Högskolan i Skövde, Annie Axelsson, samverkansdoktorand vid Högskolan och Skaraborgs Sjukhus, samt Johan Rahmberg, kommundirektör i Skövde kommun, diskuterade och gav exempel på den forskning som bedrivs just nu. De diskuterade även den samhälleliga betydelsen och hur utbildningen framöver kan sätta avtryck i både Skövde och Skaraborg.

Sedan hölls själva invigningen. Högskolans rektor, Muriel Beser Hugosson, berättade först om utbildningens betydelse för Högskolan i Skövde.

– Det här betyder väldigt mycket för oss. Vi är helt unika i landet – det här forskningsområdet finns ingen annanstans i Sverige. Det ligger helt rätt i tiden och är ett viktigt område när vi pratar om samverkan. Det här påverkar alla, sade hon.