Kurser för yrkesverksamma inom industrin

Industrikurser Högskolan i Skövde

Har du planer på att avsätta tid för kompetensutveckling under hösten?

Högskolan i Skövde beviljades under våren fyra miljoner kronor av KK-stiftelsen för att skyndsamt ta fram kurser i spåren av corona-pandemin. Nu erbjuder högskolan flertalet kostnadsfria kurser av hög kvalitet för yrkesverksamma inom industrin, både på grund- och avancerad nivå.