Mjukvaran som hjälper dig surfa säkert

surfasakert.jpg

Foto: Högskolan i Skövde.

Forskare vid Högskolan i Skövde och parkföretaget Xenolith AB har utvecklat en mjukvara kallad WebSec Assistant. Mjukvaran kan installeras gratis i din webbläsare och varnar dig för riskfyllda situationer online. Ett värdefullt verktyg i takt med att cyberattackerna ökar.

I samband med kriget i Ukraina har hotet från cyberattacker ökat markant. Det har blivit än viktigare att både skydda sig själv och samhället genom att förbättra sin cybersäkerhet. Nu finns det ett stöd till dig som vill surfa säkert.

Skövdeforskarna Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi, Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet och Jana Rambusch, lektor i kognitionsvetenskap samt företaget Xenolith AB har utvecklat en mjukvara kallad WebSec Assistant. Mjukvaran levereras i form av ett insticksprogram/plugin till webbläsaren.

Gratis plugin till din webbläsare

Mjukvaran är gratis och kan användas av alla. Den är framtagen för att vara lättanvänd och kräva så lite som möjligt av användaren. För företag finns även en möjlighet att via Xenolith AB betala för tilläggstjänster som möjliggör företagsanpassning. Mjukvaran installeras i din webbläsare och hjälper dig att identifiera potentiellt hotfulla situationer som till exempel phishing.

– Pluginet märker när användaren går in i en riskfylld situation. Har användaren fått ett mejl med exempelvis en bilaga eller länk som kan vara skadlig varnar pluginet användaren och erbjuder information eller utbildning i hur hen kan hantera situationen, säger Joakim Kävrestad.

Pluginlösningen erbjuder även lösenordstips, varnar för potentiellt skadliga webbplatser och länkar samt föreslår en rad interaktiva guider där användarna får lära sig mer om olika typer av hot på internet med mera.

Användarperspektiv och inkludering i fokus

Mjukvaran är ett resultat från forskningsprojektet "Utveckling av beslutsstöd för användare i riskfyllda situationer online", även kallat UBARSO. I projektet som är finansierat av Post- och telestyrelsen har forskarna undersökt hur säkerhetstips och träning kan presenteras för internetanvändare på ett sätt som upplevs som positivt för användaren och har god effekt, vilket mjukvaran visats sig ha. Projektets främsta målgrupp var personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller ovana internetanvändare. En grupp som riskerar att vara mer utsatt men som inte tidigare inkluderats inom forskningen trots att de utgör 40 procent av befolkningen.

– Vi har utgått från att om det går att utforma en utbildning på ett bra sätt för målgruppen i det här projektet, då resulterar det i en bättre utvecklad produkt även för alla andra.

Joakim Kävrestad menar att nästan all forskning hittills fokuserat på att få till tekniskt säkra system men år efter år är en överväldigande majoritet av alla ”framgångsrika” angrepp riktade mot mänskliga svagheter. Genom projektet har forskarna bidragit med ökad kunskap och förståelse för användarens roll i säkerhetsarbetet. Både för privata användare och för användare som del av en organisation.

– Vi ifrågasätter om dagens förväntningar på användare är rimliga och visar hur viktigt det är att användarperspektiv och användarmedverkan inkluderas i säkerhetsarbete, säger Joakim Kävrestad.