Möjligheterna med Livet i Skaraborg

221021 LIS 001.jpg

Fotograf: Tobias Andersson

Livet i Skaraborg är ett koncept som är startat i syfte att attrahera kompetenser att flytta hit för att arbeta, bo och leva för fortsatt utveckling och tillväxt i Skaraborg.

Ett av delregionens gemensamma mål är att växa från dagens 270 000 invånare till 300 000 invånare 2030. Och tillsammans har Skaraborgs 15 kommuner en utvecklingsresa framför sig med industrier som växer, företag som rekryterar och bostäder som ska byggas.

Livet i Skaraborg var till en början ett projekt som bottnade i insikter om det kompetensbehov kommuner och företag såg när samhällena blir större, jobben blir fler och Skaraborg växer. Idag drivs Livet i Skaraborg som en permanent del i Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhet med Richard Dyvelås som utvecklingsledare. Sidan ger tips, inspiration och svar på frågor kring livet här i Skaraborg och är även en möjlighet för dig som söker kompetens.

Skärmbild 2023-12-21 113218.png

Industrin en viktig del i Skaraborgs arbetsmarknad

Skaraborg har historiskt sett präglats av lantbruk och industri. Regionen har blomstrat tack vare innovationskraften och entreprenörsandan i  de 15 kommunerna. Mixen mellan entreprenörskap och stora industrier har skapat möjligheter för Skaraborg att bli riktigt bra på mycket och till och med världsledande inom vissa branscher. Idag finns traktens främsta styrkor bland industrierna, framförallt inom motor- och möbeltillverkning, men också inom de gröna näringarna.

– Att ta steget att flytta till en ny plats kan vara komplicerat. Det kan vara svårt att veta vart man skall leta efter olika saker och hur möjligheterna ser ut. Livet i Skaraborg är ett sätt för inflyttare att utforska Skaraborg och alla möjligheter till jobb, boende och fritid som finns. Det är också ett sätt för arbetsgivare att få stöd med att öka sin attraktionskraft genom att visa att man är den del av Skaraborg och allt som finns att erbjuda här. Livet i Skaraborg kan hjälpa potentiella medarbetare att hitta rätt om de behöver flytta hit, berättar Richard Dyvelås, utvecklingsledare för Livet i Skaraborg.

Använd Livet i Skaraborg i din rekrytering

Verksamheten är även en möjlighet för företagare att använda i rekryteringssammanhang. Flera företag har använt hänvisningar till sidan i sina jobbannonser för att berätta om möjligheterna med att jobba i Skaraborg och på det sättet locka kompetens även utanför regionen. Richard delar med sig av några olika exempel på texter som ni som du som företag kan använda när ni länkar till www.livetiskaraborg.se i jobbannonser.

Inflyttarguider visar på möjligheter

Att flytta till en ny plats kan kännas som ett stort beslut. På Livet i Skaraborg finns flera inflyttarguider som svarar på frågor och ger tips och råd för den som funderar på att flytta. Den som är inflyttad eller har funderingar på att flytta till Skaraborg kan fylla i ett formulär och specificera vilka orter den är intresserad av och samtidigt lämna information om sig själv, om man vill. Till exempel sitt CV, vad man söker för jobb eller om man har ett särskilt fritidsintresse man vill utöva. Denna data samlas i ett system och landar hos respektive kommun som tar en personlig kontakt och hjälper till att svara på frågor, guida och förmedla kontakt med företag där personens kompetens kan behövas.

– Genom Livet i Skaraborg kan inflyttarguiderna hjälpa medarbetarna att hitta möjligheter till boenden eller andra jobb för eventuella medflyttare. Ett sätt att göra detta på kan vara genom att länka till livetiskaraborg.se i sina annonser. Livet i Skaraborg vill höra mer om företagens utmaningar kring rekrytering och se hur vi tillsammans kan hjälpas åt på flera sätt, berättar Richard Dyvelås, utvecklingsledare för Livet i Skaraborg.