Mötesplats för Skövde Science City invigd

Mötesplats_SSC-invigning_1200x670.jpg

Utställningen "Mötesplats - Skövde Science City" har nu invigts i Portalens entré. Tanken med utställningen är att möjliggöra för alla som på något sätt är en del av Skövdes framtid, att ta del av den spännande stadsomvandling som Skövde Science City innebär.

Utställningen är skapad i syfte att vara informativ och visuell, där medborgare, företag, studenter och besökare får veta mer om och uppleva Skövde Science City med hjälp av bland annat VR-glasögon. Tar du del av utställningen får du en inblick i omvandlingen av stadsdelen Mariesjö, som fram till 2040 ska omvandlas från industriområde till ett med bostäder, företagslokaler och annan service.

– Vi vill vara en plats med ett spänstigt näringsliv, men också en trygg och trevlig plats att bo på och det här projektet är en del av det. Det är när vi jobbar tillsammans, näringsliv, kommun och högskola, som vi kan förverkliga drömmar och få Skövde att växa. Tanken med den här utställningen är att alla ska kunna komma hit, titta, prata och bli delaktiga i utvecklingen som sker, säger kommunstyrelsens ordförande Theres Sahlström (M).